O-STA

Na Besedni postaji

V četrtek, 11. januarja 2018, ob 17. uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete):

Theodor W. Adorno, Uvod v sociologijo

(Založba Sophia)

Uvod v sociologijo zajema zadnja predavanja Theodorja W. Adorna, edini cikel, katerega tonski posnetki so bili popolni in je bilo tako mogoče oblikovati samostojno knjigo. Ta je obenem rezime avtorjevih socioloških študij in uvod v "kritično teorijo družbe", ki označuje temelje sodobne sociologije, filozofije in humanistike nasploh ter interdisciplinarnosti. Sedemnajst predavanj obravnava zgodovino sociologije (od Saint-Simona, Comta, Durkheima, Webra, Marxa do Freuda) v luči avtorjeve kritike pozitivistične sociologije, izprašuje vlogo sociologije, njeno razmerje z drugimi vedami, vprašanje metode, probleme kvantitativnih analiz, fetišizacijo znanosti, ločitev sociologije od filozofije itn. Gre za prevod temeljnega dela svetovne humanistike, s katerim zapolnjujemo vrzel v slovenski humanistični prevodni literaturi.

O knjigi se bosta pogovarjala prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth in prevajalec Alfred Leskovec.

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ . Tokratno Besedno postajo so pripravili skupaj z založbo Sophia.

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Kristina Zajc Božič
Samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Glavna pisarna dekanata

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 241 12 16
Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si