O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje na zadnjem razpisu pridobila odobrene programe javnih del za 10 oseb

Velenje, 19. januar 2018 - Zavod za zaposlovanje je 24. oktobra 2017 objavil Javno povabilo za izbor programov za javna dela 2018, na katerega se je, kot vsako leto, prijavila tudi Mestna občina Velenje in njeni javni zavodi. Mestna občina Velenje je dobila odobrenih 10 udeležencev javnih del (eno osebo manj kot lani), od tega smo v programe vključili 4 invalidne osebe.

Na področju sociale in zdravstva bo Mestna občina Velenje sofinancira 8 javnih del, na področju izobraževanja 4 javna dela, na področju športa 2 zaposlitvi prek javnih del, na področju kulture in mladine pa še 21 javnih del. V okviru odobrenih javnih del je vključenih 10 invalidnih oseb.

Zavod za zaposlovanje zagotavlja udeležencem programov javnih del 65 % sredstev za plače (v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9 % do 12 %), sredstva odpravnine ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela ter sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik

oziroma izvajalec programa javnih del.

Na podlagi stanja na trgu dela lahko Zavod za zaposlovanje za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo dolgotrajno brezposelni invalidi, ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo, in v katere bo vključena najmanj polovica dolgotrajno brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež plač udeležencem.