O-STA

Mobilno plačevanje parkirnine tudi v garažnih hišah

Velenje, 31. januar 2018 - Od 5. februarja dalje bo tudi za uporabnike garažnih hiš Zdravstveni dom, Mercator in Avtobusna postaja omogočeno mobilno plačevanje parkirnine.

V mestni občini Velenje smo že lani poleti na zunanjih parkiriščih omogočili mobilno plačevanje parkirnine s SMS sporočili ali prek brezplačne mobilne aplikacije ParkMeWise. Aplikacija je dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS, na voljo pa je v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Prav zaradi tega je uporabna tudi za tujce, ki bi želeli plačati parkirnino brez zamudnega tiskanja parkirnega listka na parkomatu.

Mobilno plačevanje parkirnine predstavlja dodaten način plačevanja parkirnine, saj je parkirnino še naprej mogoče plačati tudi na parkomatih ali z nakupom parkirnih kart.

Podrobnejša navodila so dostopna na spletni strani www.parkmewise.com.

Mestna občina Velenje je upravljanje modrih con prenesla na Komunalno podjetje Velenje. Še vedno lahko občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja urejate na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 8961 872.

Na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge) in Komunalnega podjetja Velenje www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone) so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje