O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Osnovna šola Gustava Šiliha je inovativna in ustvarjalna

Velenje, 16. februar 2018 - Včeraj popoldne je v Ljubljani Zavod Republike Slovenije za šolstvo podelili priznanja Blaža Kumerdeja. Med prejemniki priznanj je bila tudi Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje.

V obrazložitvi priznanja so med drugim zapisali: "Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje je inovativna in ustvarjalna šola, ki omogoča učencem razvijanje kompetenc za 21. stoletje, učiteljem pa profesionalno učenje."

Priznanje je v imenu Osnovne šole Gustava Šiliha prevzela ravnateljica Lilijana Lihteneker.

Od leta 1999 Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zavod si prizadeva, da bi bili uspehi, ki so plod njihovega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in strokovnimi delavci na področju razvoja in uvajanja novosti v vzgojno-izobraževalno prakso, vidnejši in bolj prepoznavni v javnosti.

S priznanji se želijo zahvaliti za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje. Strokovnjaki ter učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju lahko tako najdejo skupne boljše rešitve, ki ustrezajo zahtevam časa. Tako lahko skupaj ustvarjamo šolo, ki vzgaja in izobražuje mladi rod za danes in jutri, ki teši in spodbuja njihovo radovednost, željo po odkrivanju novega in jih usposablja za reševanje nepredvidljivih vprašanj, ki jim jih bo zastavljalo življenje.