O-STA

Otroški parlament o šolstvu in šolskem sistemu

Velenje, 7. marec 2018 - Jutri, v četrtek, 8. marca, se bo ob 10. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) pričel otroški parlament, ki ga vsako leto izvedemo skupaj z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Mladi udeleženci parlamenta bodo tokrat razpravljali o šolstvu in šolskih sistemih.

Uvodoma jih bo nagovoril tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Organizirano bo skupinsko delo, poročilo o delu skupin in razprava. V vsaki skupini se bodo predstavniki različnih šol pogovarjali o tem, kako so se lotili dela, kaj so na šoli storili, hkrati si bodo izmenjali primere dobrih praks. Pereče teme bodo izpostavili in skušali poiskati skupni imenovalec. Oblikovali bodo pobude, vprašanja, ki jih bodo naslovili na župane Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

Otroški parlamenti so se razvili kot oblika participacije mladih, ki se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Otroci imajo možnost izraziti svoja mnenja, ki so plod njihovih lastnih izkušenj in doživetij. Srečevanje mladih parlamentarcev organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije že od leta 1990. Otroci na nacionalnem otroškem parlamentu sami izberejo temo, ki jo potem naslednje leto obravnavajo na otroškem parlamentu na vseh ravneh.

Na dosedanjih otroških parlamentih so otroci zelo tankočutno in prizadeto govorili o varnosti, o zdravju, o onesnaženem okolju, o svojih stiskah v šoli, o nasilju in prijateljstvu ter o moči prijazne besede; kaj storiti, da bi zmogli reči "NE, hvala vsem zasvojenostim!", o spolnosti in aidsu, o prostem času, o humanih medosebnih odnosih in zdravi spolnosti, o tabujih, o mladih in Evropi, o devetletki, o zabavi in prostem času, o ljubezni in spolnosti, o vplivu družbe in medijev, o junakih našega časa na oblikovanje mladostnika, o odraščanju ter o razmerah v družbi, o izobraževanju in poklicni orientaciji, pasteh mladostništva, o načrtovanju prihodnosti, itd.

Potek parlamenta bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da si ogledate zasedanje parlamenta!

Prijazen pozdrav, Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Vel