O-STA

Od osnovnošolskih delavnic do projekta FabLab, ki ga je podprl Metrel d. d.

FabLab Polhov Gradec je podprlo podjetje Metrel d.d.

Pred tremi leti so starši in učitelji OŠ Polhov Gradec ustanovili delovno skupino Komunikacija za kakovostno osnovno šolo (KoKOŠ), katere osnovni namen je, da z obšolskimi dejavnostmi in delavnicami otrokom približajo predvsem naravoslovne vsebine, kot so matematika, fizika, biologija in elektrotehnika. Izvedbo delavnic podpira OŠ Polhov Gradec, pomaga pa tudi ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko, ki je materialno podprla več delavnic elektrotehnike. V želji, da bi se takšne delavnice izvajale redno, pa so ustanovili ustvarjalni laboratorij FabLab Polhov Gradec. FabLab oz. 'fabrication laboratory' predstavlja platformo izobraževanja, medgeneracijskega povezovanja, ustvarjanja ter podpore kreativnim ustvarjalcem, start-upom in podjetjem.

Nujna podpora lokalnega gospodarstva

Da lahko FabLab Polhov Gradec resnično zaživi, pa potrebuje podporo pomembnih deležnikov, kot so lokalna skupnost, šola, starši in najpomembnejše, lokalnega gospodarstva. Tako je projekt finančno in materialno podprlo podjetje Metrel d. d., eden vodilnih svetovnih proizvajalcev vrhunske električne merilne in testirne opreme. V FabLab-u vidijo odlično dolgoročno naložbo v mlade v njihovem lokalnem okolju, ki bodo že v bližnji prihodnosti oblikovali generacijo kadrov tehnikov, inženirjev in doktorjev, ki jih že sedaj glede na trenutne potrebe v Sloveniji in širši Evropi kronično primanjkuje.

V Metrelu se zavedajo odgovornosti pri razvoju kadrov

Generalni direktor Metrel d. d., Edvard Reven, je o podpori projektu FabLab povedal: "Z navdušenjem smo sprejeli pobudo, da se Metrel pridruži projektu Fablab. Znano je, da ta trenutek v Sloveniji primanjkuje skoraj 3.000 programerjev. Še več je potreb po ostalih tehničnih poklicih. Skupaj s partnerji v Fablabu bomo poskušali najti nove odgovore za navduševanje mladih za tehnične poklice v domačem okolju, tako v Polhovem Gradcu, kot celi horjulski dolini, od koder že sedaj prihajajo najboljši kadri. Naš skupni cilj bo, da rešimo pobeg najboljših elektro in strojnih inženirjev in tehnikov, kar počasi predstavlja vedno večji problem v naši branži. V Metrelu se zavedamo, da moramo kot eno vodilnih tehnoloških podjetij v Sloveniji in tudi v svetu, odgovorno pristopiti k razvoju kadrov in pomagati šolam pri izobraževalnem sistemu, saj se načini dela "v tem norem svetu" danes hitro spreminjajo, s tem pa tudi potrebe po znanjih in kompetencah, ki jih mladim, ki se prvič zaposlijo, močno primanjkuje."