O-STA

Erasmus+ razpis 2018: Učna mobilnost in trendi v šolskem izobraževanju

Izobraževalci si želijo več inovativnih učnih praks

Za mobilnost učencev, dijakov, študentov, učnega osebja, strokovnih služb je v letu 2018 v Sloveniji na razpolago skoraj 13 milijonov €, kar je 13 % več sredstev kot v letu 2017. Interes je izjemen, saj postaja mednarodno sodelovanje pomemben del razvojnega načrta večine slovenskih izobraževalnih organizacij, ki želijo doseči premike s pomočjo novih, inovativnih metod poučevanja.

Če še vedno dvomite, da se vrtci lahko vključujete v mednarodne projekte, vam lahko zagotovim, da so vaši dvomi odveč. Mednarodno sodelovanje v vrtec prinese veliko novega elana za soočanje z vsakodnevnimi izzivi vzgoje in izobraževanja.
- pomočnica ravnateljice Vrtca Jelka

Vsako leto več sredstev za vrtce in šole

Za mobilnost učiteljev in strokovnih delavcev iz vrtcev in osnovnih in srednjih šol je v letu 2018 na voljo kar 42 % več sredstev kot v letu prej. K sodelovanju smo uspeli motivirati številne vrtce in osnovne šole, saj imamo kar 60 % več prijav vrtcev in 24 % več prijav osnovnih šol kot v 2017.

Z mednarodnim sodelovanjem zagotovo raste tudi učitelj. Povem lahko iz prve roke, ker sem del te zgodbe, del te rasti. Z boljšo samopodobo, povečano samozavestjo, izboljšane so IKT kompetence, povečana strpnost, spoznavanje drugih kultur, besedna in nebesedna komunikacija, sposobnost delovanja v skupini, reševanja konfliktov ter vodenja, razvoj lastnega spoznavanja in refleksije. Vse v naravi nenehno raste, se razvija, gre k boljšemu, je vedno močnejše in vse vedno naredi največ, kar lahko. In, ko živiš tak projekt, narediš iz sebe največ, zmagaš."
- knjižničarka na OŠ Litija

Številne možnosti za strokovni razvoj učiteljev

Slovenski učitelji in vzgojitelji vse bolj prepoznavajo pluse sodelovanja v Erasmus+. Skoraj podvojil se je interes za izobraževalne obiske (sledenje na delu) s katerimi učitelji spoznavajo in vpeljujejo sodobne načine poučevanja, krepijo sodelovanje in deljenje znanja med kolegi ter krepijo lastne medkulturne kompetence, kot tudi sodelovanje in strpnost v kolektivu in razredu.


Dodatne informacije: Petra Bevek, CMEPIUS

Tel.: 01 620 94 78, e-pošta: petra.bevek@cmepius.si