O-STA

CMEPIUS in SIRikt - Skupaj v izzive

SIRikt (Splet izobraževanja in raziskovanja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo) je mednarodna konferenca s področja izobraževanja in izpopolnjevanja ter smotrne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževalnih institucijah. Danes zaključujemo 11. SIRikt, katerega se je prvi dan udeležilo preko 700 in drugi dan preko 500 posameznikov. Glavna tema konference je Skupaj v izzive.

Organizatorji konference so Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Arnes-om, CPI-jem, Šolo za ravnatelje in CMEPIUS-om.

Konferenca je razdeljena na tri programske sklope.

Prvi sklop, naslovljen Raziskovalci lastne prakse, izpostavlja vlogo vseh vključenih v izobraževanje pri usposabljanju, poučevanju ali učenju v digitalnem svetu. Ukvarjali smo se z vprašanji kaj lahko vsak posameznik stori za svoj profesionalni razvoj, s kom naj pri tem sodeluje in kakšna je vloga ravnatelja oz. vodje v tem procesu.

Na tematskem sklopu Igrifikacija - pridi, zaigraj, zmagaj so reševali probleme s pomočjo pristopa, ki je pogosto uporabljen v gospodarstvu in ga je mogoče uporabiti tudi v izobraževanju. Predstavlja enega izmed pedagoških pristopov, ki povečuje aktivno udeležbo učencev pri učenju skozi dejavnosti. Z igrifikacijo (ang. Game Based Learning) učenci razvijajo različne veščine, spretnosti in poglobljeno znanje, saj je pomembno, kako in ne kaj se učijo. Ali lahko elementi igre, kot so štetje točk, tekmovanje z drugimi in igra vlog, vplivajo na motivacijo za učenje? Kako jih lahko uporabimo pri poučevanju s pomočjo tehnologije? Namen igrifikacije ni spreminjanje pouka v igro, temveč izkoriščanje elementov igre za ohranjanje pozornosti, vztrajnosti in radoživosti.

V tretjem tematskem sklopu je bila glavna tema Digitalni razkorak - skoči k meni. Tema programskega sklopa Premoščanje razlik med digitalno pismenimi in nepismenimi svetovljani je aktualna in simbolno vabi k sodelovanju obeh skupin digitalnega razkoraka. V tem programskem sklopu smo se ukvarjali z naslednjimi področji:

  • premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med izobraževalci,
  • premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med učenci,
  • pomen različnih digitalnih učnih okolij,
  • kako digitalno (ne)beremo in
  • kakšna sta naša kulturna zavest in izražanje digitalnega državljana.

CMEPIUS sodeluje s projektom eTwinning in programom Erasmus+ na tržnici e-rešitev in z dvema tematskima dogodkoma, šole pa sodelujejo z različnimi prispevki z mednarodnega področja. Na tokratnem SIRIKTu se je zaključil tudi uspešen centraliziran Erasmus+ projekt ATS2020, v katerem so razvijali formativno spremljanje razvoja posamezne veščine.