O-STA

"Ustvarjalne sinergije+", Mreženje dobrih praks in ustvarjalnih idej s programi Evropa za državljane, Ustvarjalna Evropa in Erasmus+

17. aprila je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekal dogodek, ki je spodbujal sodelovanje raznovrstnih organizacij (izobraževalnih, nevladnih, lokalnih, občin itd.) v okviru treh različnih evropskih programov financiranja.

Vsaka projektna ideja s svojo vsebino naslavlja cilje izbranega programa, hkrati pa z nadgradnjo partnerstva in vsebine lahko naslavlja tudi prioritete drugega programa. Na dogodku so udeleženci, po predstavitvi dobrih praks projektov, ki naslavljajo področja kulture, izobraževanja in evropskega državljanstva, skozi interaktivno delavnico z uporabo orodja Učinki+, razvijali projektne ideje ter jih oblikovali tako, da so naslavljale cilje enega ali več programov: Evropa za državljane, Ustvarjalna Evropa in Erasmus+ (skupaj z njegovo akcijo eTwinning).

Preko 60 udeležencev je spoznalo projekte, katerim je bilo skupno naslavljanje kulturne dediščine:

Europe2gether - Starejši z mladimi: Pomen zgodovinske dediščine za razvoj evropskega podeželja (Občina Železniki, program Evropa za državljane, Pobratenje mest),

diStory - Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest (Združenje zgodovinskih mest Slovenije, program Ustvarjalna Evropa, Kultura),

Museum as a toolbox (Universal Museum Joanneum, program Ustvarjalna Evropa, Kultura),

Tracing the Art of the Straub Family (Hrvatski restauratorski zavod, program Ustvarjalna Evropa, Kultura),

Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Zavod Vizo, program Ustvarjalna Evropa, Media),

Kulturna šola - evropska šola (OŠ Šenčur, program Erasmus+),

Itchy Feet Down My Street (OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, program Erasmus+, eTwinning).

Zveza Alpe-Jadran je predstavila tudi priložnost za dodatno podporo medregionalnemu sodelovanju med sosedami, Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško, za pripravo in izvedbo evropskih projektov.

Dogodek Ustvarjalne sinergije+ sta organizirala Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS in Motovila, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Hrvaške (CED HR), Ministrstvom za kulturo Avstrije (CED AT) in Uradom štajerske deželne vlade. Dogodek je del aktivnosti Evropskega leta kulturne dediščine.