O-STA

P&G prevzel divizijo za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta, Nemčija

Družba Procter & Gamble Company (NYSE: PG) je danes sporočila, da je podpisala sporazum o prevzemu divizije Consumer Health družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji. (Foto: Business Wire)
Krepi portfelj, prisotnost celotnih kategorij na 15 vodilnih globalnih trgih zdravil brez recepta
Nadomešča in nadgrajuje uspešno skupno podjetje PGT Healthcare

CINCINNATI- (BUSINESS WIRE) - Družba Procter & Gamble (NYSE:PG) je danes sporočila, da je podpisala sporazum o prevzemu divizije za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji za približno 3.4 milijarde evrov.

To sporočilo za javnost vsebuje multimedijske vsebine. Izvirno sporočilo je na voljo na: https://www.businesswire.com/news/home/20180418006692/en/


Prevzem bo družbi P&G omogočil, da z dodatkom hitro rastočega portfelja raznovrstnih znak, ki uživajo podporo zdravnikov, na širšem geografskem območju razširi svoj uspešen segment zdravil za samozdravljenje. S tem bo družba P&G dobila tudi močne komercialne in dostavne zmogljivosti, znatna tehnična znanja in dokazano vodstveno vlogo na področju samozdravljenja, ki bo dopolnilo obstoječe zmogljivosti družbe P&G na področju zdravja in znamk, ko so Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest in Oral-B.

"Všeč nam je vzdržna in široka rast trga zdravil brez recepta in veseli smo, da lahko družini P&G dodamo portfelj in ljudi iz družbe Merck KgaA iz Darmstadta," je dejal predsednik upravnega odbora, predsednik in glavni izvršni direktor David Taylor.

P&G-jev prevzem divizije za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta bo izboljšal njegovo prisotnost na trgih zdravil brez recepta ter njegov portfelj znamk in kategorij izdelkov na veliki večini od 15 glavnih svetovnih trgov za zdravila brez recepta.

Te znamke zagotavljajo odlične rešitve pri lajšanju bolečin v mišicah, sklepih in hrbtu, pri prehladih in glavobolih in tudi pri podpori fizični aktivnosti in mobilnosti, mnogih pa ni v trenutnem portfelju zdravil brez recepta družbe P&G.

"V preteklih letih je naš zdravstveni segment nenehno rasel in ustvarjal vrednost za delničarje," je dejal Steve Bishop, predsednik, na ravni pristojen za globalno zdravje. "Segment zdravil za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji prinaša vrsto močnih znamk, izdelkov in zmogljivosti ter zanimive sinergije, ki bodo omogočale nadaljnjo rast, medtem ko bodo še naprej skrbeli tudi za rast naših obstoječih znamk."

Prevzem divizije za samozdravljenje Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji nadomešča in nadgrajuje izredno uspešno skupno podjetje PGT Healthcare, ki ga je imela družba P&G z družbo Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA), in ki bo, če dobi zeleno luč regulatorja, prenehalo delovati 1. julija 2018.

Skupno podjetje PGT Healthcare je zagotavljalo neverjetno rast in se od svoje ustanovitve uveljavilo v več kot 50 državah. Vendar pa sta Teva in P&G po nedavnem pregledu ugotovila, da njune prioritete in strategije niso več usklajene ter sklenila prekiniti partnerstvo, kjer bi bilo to v obojestransko koristno. PGT-jeva proizvodna sredstva se bodo tako vrnila k svojima jedrnima družbama, s čimer bo ponovno vzpostavljen samostojen segment zdravil brez recepta.

Divizija za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji, ki ima prihodke v višini milijarde dolarjev, je v zadnjih dveh letih zrasla za 6% in nudi širok spekter pripravkov brez recepta za lajšanje bolečin v mišicah, sklepih in hrbtu, za prehlade in glavobole in tudi za podporo fizični aktivnosti in mobilnosti. Med glavnimi blagovnimi znamkami so Neurobion, Dolo-Neurobion, Femibion, Nasivin, Bion3, Seven Seas in Kytta, prodajajo pa se večinoma v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji.

"Te vodilne blagovne znamke in čudoviti zaposleni iz divizije za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji bodo zelo dobro dopolnili naš segment osebne zdravstvene nege," je dejal Tom Finn, predsednik, zadolžen za P&G-jevo področje Global Personal Health Care. "Prevzem nam bo pomagal, da bosta prodaja in dobiček družbe P&G še naprej rasla, saj nam bo zagotovil obseg zmogljivosti in portfelja, ki jih potrebujemo za vodenja zmagovalnega posla z zdravili brez recepta samostojno, brez pomoči partnerja s področja zdravstva."

"Prodaja naše divizije za samozdravljenje je pomemben korak pri našem strateškem osredotočenju na segmente, ki temeljijo na inovacijah, in sicer Zdravje, Znanosti o življenju znanosti in Materiali. Je jasen izraz naše nadaljnje zavezanosti, da kot vodilna družba na področju znanosti in tehnologije aktivno oblikujemo naš portfelj," je dejal Stefan Oschmann, predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji. "Samozdravljenje je močan segment, ki si zasluži najboljše možnosti za nadaljnji razvoj. V družbi P&G smo našli močnega in zelo prepoznavnega igralca, ki ima vse potrebno za uspešno nadaljnjo rast tega segmenta."

"Globalna razširjenost in strateški interes družbe P&G na področju zdravja in dobrega počutja potrošnikov sta odlična osnova za pospešeno rast, dober izkoristek zmožnosti naših ekip in povečanje dobičkonosnosti segmenta samozdravljenja. Prodajna portfelja, distribucijske poti in geografska prisotnost obeh družb sta zelo komplementarna,"je dejal Belén Garijo, član upravnega odbora družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji in glavni izvršni direktor za zdravstvo. "S to transakcijo nadaljujemo s striktnim uresničevanjem naše strategije postati globalni inovator in našim pacientom omogočiti zdravljenje z revolucionarnimi zdravili."

Divizija za samozdravljenje družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji je aktivna v 44 državah in ima več kot 900 produktov. P&G želi zaključiti ta posel v fiskalnem letu 2018/19, pred tem pa morajo biti izpolnjeni vsi običajni pogoji, ki spremljajo prevzeme, odobriti pa ga morajo tudi regulatorji.

O družbi Procter & Gamble

P&G potrošnike po svetu oskrbuje z enim najmočnejših portfeljev zaupanja vrednih, kakovostnih in vodilnih znamk, ko so Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, and Whisper®. Družba P&G je aktivna v približno 70 državah po svetu. Obiščite http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.pg.com&esheet=51791599&newsitemid=20180418006692&lan=en-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.pg.com&index=1&md5=6bf37b8f72a698da504e07cfac42a9db če želite najnovejše novice in informacije o P&G in njenih blagovnih znamkah.

Izjave o prihodnosti:

Nekatere izjave ali predstavitve v tem sporočilu, razen tistih, ki se nanašajo izključno na zgodovino, vključno z ocenami, projekcijami, izjavami o naših poslovnih načrtih, ciljih in pričakovanih poslovnih rezultatih, in predpostavke, na katerih so te izjave osnovane, so "izjave o prihodnosti", kot jih določa zakon o pravnih sporih o zasebnih vrednostnih papirjih iz leta 1995, vključno s členov 27A zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in členom 21E zakona o trgu vrednostnih papirjev iz leta 1934. Te izjave o prihodnosti lahko načeloma prepoznate po izrazih "verjeti," "napovedati," "čakati," "pričakovati," "oceniti," "nameravati," "strategija," "prihodnost," "priložnost," "načrt," "lahko," "bi morali," "bi," "bi bilo," "bo," "se bo nadaljevalo," "bo verjetno prineslo" in podobnimi izrazi. Izjave o prihodnosti temeljijo na trenutnih pričakovanjih in predpostavkah, ki so odvisne od tveganj in negotovosti, zaradi katerih so lahko rezultati drugačni od tistih, ki so bili izraženi ali se je nanje dalo sklepati iz izjav o prihodnosti. Ne obvezujemo se, da bomo javno nadgradili ali popravili katerokoli izjavo o prihodnosti, pa naj bo to z novimi informacijami, prihodnjimi dogodki ali čim drugim.

Tveganja in negotovosti, ki so jim izpostavljene naše izjave o prihodnosti so: (1) sposobnost uspešno upravljati globalna finančna tveganja, vključno z nihanji tečajev valut, menjalnih tečajev ali nadzora cen in lokalne občutljivosti; (2) sposobnost uspešno upravljati občutljivosti lokalnega, regionalnega ali globalnega gospodarstva, vključno z zmanjšanjem stopnje rasti na trgih, in generirati dovolj prihodkov in denarnega toka, da bi družba lahko vplivala na pričakovane ponovne nakupe delnic in izplačila dividend; (3) sposobnost upravljati motnje na kreditnih trgih ali spremembe v naši bonitetni oceni; (4) sposobnost vzdrževati ključne dogovore o proizvodnji in dobavi (vključno z izvedbo optimizacije dobavne verige in dogovore s posameznimi dobavitelji in posameznimi proizvodnimi enotami) in upravljati motnje v poslovanju zaradi faktorjev izven naše moči, kot so naravne katastrofe ter vojna in terorizem; (5) sposobnost uspešno upravljati s fluktucijami stroškov in pritiski, vključno s cenami dobrin in surovin, in stroški dela, transporta, energije, pokojnin in zdravstvenega varstva; (6) sposobnost ostati vodilen na področju inovacij, pridobiti potrebno zaščito intelektualne lastnine, in se uspešno spopasti s spreminjajočimi se navadami potrošnikov in tehnološkim napredkom, ter na področju pridobljenih patentov in konkurence; (7) sposobnost tekmovati z našimi lokalnimi in globalnimi tekmeci prek novih in obstoječih prodajnih kanalov, vključno z uspešnim soočenjem z elementi, ki vplivajo na konkurenčnost, kot so cene, promocijske vzpodbude in pogoji prodaje za izdelke; (8) sposobnost upravljati in vzdrževati odnose s ključnimi strankami; (9) sposobnost zaščititi naš ugled in vrednost blagovne znamke prek uspešnega upravljanja dejanskih ali zaznanih problemov, vključno s skrbmi glede varnosti, kakovosti, sestavin, učinkovitosti in podobnih zadev, ki se lahko pojavijo; (10) sposobnost uspešno upravljati finančna in pravna tveganja in tveganja, povezana z ugledom in poslovanjem, v odnosih s tretjo stranjo, kot so dobavitelji, distributerji, izvajalci in zunanji poslovni partnerji; (11) sposobnost zanesti se na IT sisteme, omrežja in storitve ključne družbe in tretje strani, in jih vzdrževati, in vzdrževati varnost in funkcionalnost teh sistemov, omrežij in storitev ter podatkov, ki jih vsebujejo; (12) sposobnost uspešno upravljati negotovosti, povezane s spreminjajočimi se političnimi razmerami (vključno z odločitvijo Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo) in morebitnimi posledicami, kot so nihanja menjalnega tečaja in krčenje trga; (13) sposobnost uspešno upravljati regulatorne in pravne zahteve in zadeve (vključno, a ne le, tiste zakone in predpise, ki so povezani z odgovornostjo glede proizvodov, intelektualno lastnino, monopoli, zaščito podatkov, davki, okoljem ter računovodskimi in finančnimi izkazi) and reševati tekoče zadeve v skladu s trenutnimi ocenami; (14) sposobnost upravljanja spremeb davčne zakonodaje in predpisov, vključno v povezavi z našim načrtom obravnave davkov pri transakcijah odprodaje; (15) sposobnost uspešnega upravljanja našega trenutnega prevzema ter aktivnosti, povezanih z zaprtjem in skupno družbo, in doseči v vsakem od teh primerov cilje iz poslovne strategije in finančne cilje družbe, ne da bi to negativno vplivalo na osnovne poslovne cilje; in (16) sposobnost izboljšati produktivnost in zmanjšati stroške, in upravljati potekajoče organizacijske spremembe, obenem pa uspešno najti, razvijati in obdržati ključne zaposlene, vključno na ključnih rastočih trgih, kjer je lahko premalo usposobljenih in izkušenih kadrov. Za dodatne informacije o faktorjih, zaradi katerih bi lahko dejanski rezultati odstopali od teh, ki smo jih predvideli, poglejte naša najnovejša poročila na obrazcih 10-K, 10-Q in 8-K.

Za ogled osnovne verzije na businesswire.com pojdite na: https://www.businesswire.com/news/home/20180418006692/en/

Kontakti

P&G za medije:
Heather Huff, +1-513-622-1810
Huff.ha@pg.com
ali
Tressie Rose, +1-513-983-4929
Rose.t.8@pg.com
ali
P&G odnosi z investitorji:
John Chevalier, +1-513-983-9974
Chevalier.jt@pg.com

Vir: Procter & Gamble

Multimedijske vsebine

Foto

Družba Procter & Gamble (NYSE: PG) je danes sporočila, da je podpisala sporazum o prevzemu Consumer Health business družbe Merck KgaA iz Darmstadta v Nemčiji. (Foto: Business Wire)

Logo