O-STA

Kazalniki socialne povezanost, 1997-2002

(7.9.2004)

Področje: Življenjska raven

Stopnja tveganja revščine se je v obdobju od leta 1997 do leta 2002 zmanjšala za približno 2 odstotni točki in je tako v letu 2002 znašala 11,9 %; če poleg denarnega dohodka upoštevamo tudi dohodek v naravi, pa je znašala 9,9 %.

1. Izbor nekaterih kazalnikov socialne povezanosti po letih - dohodek in revščina, Slovenija, 1997-2002

Selection of some social cohesion indicators by years - income and poverty, Slovenia, 1997-2002

199719981999200020012002
Dohodek brez dohodka v naraviIncome in cash
Prag tveganja revščine (v tolarjih)599880651786693482776640867016950069At risk of poverty threshold (in SIT)
Prag tveganja revščine (v evrih)331535053566375939784204At risk of poverty threshold (in EURO)
Stopnja tveganja revščine14,014,013,613,012,911,9At risk of poverty rate
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so vključene v dohodek)19,519,820,520,220,218,8At risk of poverty rate before social transfers (pensions included in income)
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so odštete od dohodka)40,340,040,740,841,540,2At risk of poverty rate before social transfers (pensions excluded from income)
Relativna vrzel tveganja revščine22,121,322,021,821,620,1Relative at risk of poverty gap
Neenakost porazdelitve dohodka - razmerje kvintilnih razredov (80/20)3,73,63,63,63,63,5Inequality of income distribution: S80/S20 quintile share ratio
Neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik (v %)24,824,824,824,724,324,0Inequality of income distribution: Gini coefficient (in %)
V dohodek je vključen tudi dohodek v naraviIncome in cash + in kind
Prag tveganja revščine (v tolarjih)6661677180747573568569689501581035496At risk of poverty threshold (in SIT)
Prag tveganja revščine (v evrih)368138623894414843594582At risk of poverty threshold (in EURO)
Stopnja tveganja revščine11,711,811,611,310,69,9At risk of poverty rate
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so vključene v dohodek)17,317,417,617,517,316,3At risk of poverty rate before social transfers (pensions included in income)
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so odštete od dohodka)36,336,137,537,237,636,1At risk of poverty rate before social transfers (pensions excluded from income)
Relativna vrzel tveganja revščine18,318,317,318,518,718,9Relative at risk of poverty gap
Neenakost porazdelitve dohodka - razmerje kvintilnih razredov (80/20)3,23,23,23,23,13,1Inequality of income distribution: S80/S20 quintile share ratio
Neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik (v %)22,222,322,522,322,021,9Inequality of income distribution: Gini coefficient (in %)

Vir: SURS, Anketa o porabi v gospodinjstvih.

Source: SORS, Household Budget Survey.

V priponki sta poleg metodoloških pojasnil objavljeni tudi naslednji tabeli:

Kazalniki socialne povezanosti - dohodek in revščina, Slovenija, 2000-2002

Drugi kazalniki socialne povezanosti, Slovenija, 2000-2002

Priponke: zivraven_070904.doc

Pripravil-a: Stanka Intihar