O-STA

SPOROČILO ZA MEDIJE ZA TAKOJŠNJO OBJAVO

Hematoonkološki oddelek Pediatrične klinike v Ljubljani bogatejši za dve infuzijski črpalki

Od petka desetega septembra je hematoonkološki oddelek Pediatrične klinike v Ljubljani bogatejši za dve kakovostni dvokapalni infuzijski črpalki vredni 2.7 MIO SIT. Črpalki je na prošnjo mamice za rakom uspešno ozdravljenega fantka v sodelovanju s podjetjem Merkur d.d. iz Naklega otrokom obolelim za rakom poklonila Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom ( FZPO) iz Jesenic. Ob predaji infuzijskih črpalk pa sta s svojo prisotnostjo otroke razveselila tudi podporna člana fundacije Alenka Godec ter Martin Strel.

Fundacija za pomoč otrokom deluje že tretje leto in je uspešno izpeljala že dve veliki vseslovenski akciji, lani, dražbo športnih rekvizitov 23 priznanih domačih in tujih športnikov pod nazivom ¨Športniki za bolne in revne otroke¨, ter letos, dobrodelno ekološko akcijo zbiranja odpadnega papirja ¨Star papir za novo veselje¨, v kateri je sodelovalo preko 23.000 otrok iz vse Slovenije. V letošnjem letu, pa je bila FZPO ob odprtju novega Merkurjevega centra v BTC-ju tudi prejemnica donacije. Prejeta sredstva je fundacija namenila nakupu omenjenih dveh črpalk, hkrati pa sta ob otvoritvi novega centra Fundacija FZPO in podjetje Merkur d.d. pričela z novo dobrodelno akcijo ¨DREVO DOBRIH ŽELJA¨, s katero bosta v prihodnjem letu po vseh večjih Merkurjevih centrih zbirala sredstva za otroke obolele za rakom in drugimi težjimi obolenji. V sklopu akcije ¨Drevo dobrih želja¨ bodo po omenjenih centrih postavljeni posebni kotički, kjer vsakdo lahko za bolne otroke donira tako materialna kot denarna sredstva in se vpiše v knjigo dobrih želja. Denarna sredstva za otroke obolele za rakom in drugimi težjimi obolenji pa lahko nakažete tudi na za to akcijo posebej odprt transakcijski račun Ustanove - Fundacije za pomoč otrokom št. 02092-0254636080.

Ilirska cesta 1, p.p.64,

4270 Jesenice

tel.04/58-64-900,

fax. 04/58-36-888

e-naslov: info@fzpo.org