O-STA

Poročilo o trajnostni rasti Philip Morris International prikazuje vztrajno poslovno spremembo v prihodnost brez dima

LOZANA, Švica - (BUSINESS WIRE) - 15. maj 2018 - Philip Morris International Inc. ("PMI") (NYSE: PM) je danes objavil svoje tretje poročilo o trajnostnem razvoju (2017), v katerem so predstavljeni konkretni koraki za preoblikovanje temeljev njegovega poslovanja tako, da postavlja brezdimne izdelke v središče svojih trajnostnih prizadevanj, s čimer se PMI sooča s širšimi družbenimi izzivi, vodi operativno odličnost, upravlja svoj družbeni vpliv in zmanjšuje svoj okoljski odtis. Zavezanost in ambicija družbe PMI je, da boljše alternative kajenju čim preje nadomestijo cigarete za milijone moških in žensk, ki bi sicer še naprej kadili.

PMI v svojem poročilu ponuja celovitejšo sliko o svojih dejavnostih na področju trajnostnega razvoja. Z namenom doseganja večje transparentnosti in lažjega ocenjevanja napredka je PMI vključil celovitejši nabor meritev in trendnih podatkov. Poleg tega je družba, ob upoštevanju povratnih informacij o svojem poročilu iz leta 2016, zagotovila več kontekstualnih podatkov o svojem poslovanju in načinu upravljanja trajnostnega razvoja.

Lansko leto je PMI predstavil niz meril poslovne transformacije za spremljanje napredka glede na svoj cilj brezdimne prihodnosti. Ključni mejniki so v 2017 vključevali:

- Dodeljevanje PMI-jevih sredstev še naprej prehaja na brezdimne izdelke, čemur je bilo namenjenih 74 odstotkov svetovnih odhodkov za raziskave in razvoj ter 39 odstotkov globalne komercialne porabe.
- Brezdimni izdelki (vključujejo izdelke s tobakom za segrevanje in e-cigarete) so predstavljali približno 4,4 odstotka dobavljenih količin PMI in približno 13 odstotkov čistih prihodkov, brez trošarin.
- PMI ocenjuje, da je do konca leta 2017 več kot 4,7 milijona odraslih kadilcev prenehalo kaditi cigarete in jih zamenjalo z IQOS (glavni brezdimni izdelek PMI), medtem ko vsak dan preide približno 10.000 dodatnih potrošnikov. Stanje iz konca decembra 2017, ki odraža novo metodologijo PMI. Za trge, kjer je IQOS edini izdelek s tobakom za segrevanje, dnevna individualna poraba izdelkov s tobakom za segrevanje, predstavlja njihovo celotno dnevno porabo tobaka. Za trge, kjer je IQOS eden izmed izdelkov s tobakom za segrevanje, dnevna individualna poraba enot izdelkov s tobakom za segrevanje predstavlja njihovo celotno dnevno porabo tobaka, od česar je vsaj 70 odstotkov PMI enot izdelkov s tobakom za segrevanje.

Poročilo vsebuje tudi pregled širših prizadevanj trajnostnega razvoja PMI za ustvarjanje dolgoročne vrednosti, od obravnave družbenih in okoljskih vplivov do upravljanja učinkov preoblikovanja na vrednostno verigo PMI in kako ta deluje. Ključni napredek je v letu 2017 vključeval:

- Več kot eno tretjino, 34,4 odstotka vodstvenih položajev v PMI zasedajo ženske, kar kaže napredek v smeri cilja družbe, da do leta 2022 ta delež doseže 40 odstotkov.
- Razvoj odgovornostnih načel družbe PMI za pomoč pri prepoznavi in obvladovanju vprašanj na področju dela v nekmetijski preskrbovalni verigi družbe.
- Okoljski mejniki so že četrto leto zapored priznani na CDP Climate A-listi, prvič pa so programi za vodo dosegli uvrstitev na CDP Water A- listo 3 (CDP, predhodno znan kot Carbon Disclosure Project, je vodilna mednarodna neprofitna organizacija, ki ocenjuje delo podjetij po svetu na področju podnebnih sprememb in vode).

Kar zadeva operativno odličnost, PMI s svojimi prizadevanji za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki ostaja osredotočen na zagotavljanje integritete svoje dobavne verige, hkrati pa še dodatno spodbuja transparentnost z objavo svojega pristopa glede davkov od dohodkov pravnih oseb in varstva osebnih podatkov, kot tudi pregleda svojih tržnih načel in načel za sodelovanje s tretjimi osebami.

Napredek, ki ga je dosegel PMI, je pokazatelj njegovih trajnostnih ambicij. PMI napreduje s svojim poslovnim preoblikovanjem, uresničuje svoje cilje glede zmanjševanja CO2, izboljšuje področje vključevanja in raznolikosti za dosego ključnih ciljev in krepi upravljanje trajnostnega vodenja.

V poročilu je tudi poudarjeno, kako bo v prihodnosti za uspešno preoblikovanje podjetja bistvenega pomena zmanjšanje okolijskega odtisa proizvodnega procesa brezdimnih tobačnih izdelkov, spodbujanje diverzifikacije med pridelovalci tobaka in usposabljanje zaposlenih pri PMI.

Poročilo je v celoti na voljo na www.PMI.com. Povratne informacije o poročilu se lahko posredujejo po e- pošti na sustainablity@pmi.com.

Philip Morris International:
Kdo smo Smo vodilno mednarodno tobačno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo cigaret in drugih nikotinskih izdelkov na trgih zunaj Združenih držav Amerike. Svojo prihodnost gradimo na brezdimnih izdelkih, ki predstavljajo veliko boljšo izbiro za potrošnike kot nadaljevanje kajenja cigaret. Z multidisciplinarnimi zmožnostmi na področju razvoja izdelkov, najsodobnejšimi napravami in znanstvenimi utemeljitvami si prizadevamo zagotoviti, da naši brezdimni izdelki izpolnjujejo pričakovanja odraslih potrošnikov in stroge regulativne zahteve. Naša vizija je, da ti izdelki dokončno nadomestijo cigarete v korist odraslih kadilcev, družbe, našega podjetja in naših delničarjev. Več informacij je na www.pmi.com in www.pmiscience.com.

Izvorna različica je na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180515005727/en/

Vir: Philip Morris International

Philip Morris International Media enquiries Lisa McCooey T: +41 (0)58 242 4500 E: media@pmi.com