O-STA

Philip Morris International: letošnja študija podjetja KPMG pokazala upadanje skupne potrošnje nezakonitih cigaret v Evropski uniji v letu 2019, kljub nadaljnjemu povečevanju ponarejanja

PMI poziva k nenehnim prizadevanjem v boju proti nezakoniti trgovini in k sodelovanju z organi pregona.

Lozana, Švica - 18. junij 2020 - Philip Morris International (PMI) (NYSE: PMI) je danes v luči novega poročila družbe KPMG, ki izpostavlja spreminjajočo se naravo tega problema v Evropski uniji (EU), ponovno poudaril potrebo po nadaljevanju skupnih prizadevanj proti nezakoniti trgovini.

Neodvisna letna študija, ki jo je za PMI opravila družba KPMG, je pokazala, da je v letu 2019 potrošnja nezakonitih cigaret - tj. pretihotapljenih in ponarejenih cigaret ter "illicit whites" (cigaret, zakonito proizvedenih v eni državi, nato pa pretihotapljenih v drugo državo) - v EU še naprej padala in dosegla najnižjo raven glede na prvo študijo iz leta 2006. Skupna potrošnja nezakonitih cigaret je znašala 38,9 milijarde, kar je 7,9 odstotka skupne potrošnje cigaret oz. 0,7 odstotne točke manj kot v preteklem letu.

Kljub splošnemu padcu potrošnje nezakonitih cigaret, ki se je nadaljevalo že sedmo leto zapored, je potrošnja ponarejenih cigaret še naprej rasla in dosegla število 7,6 milijarde oz. 38,3 odstotka več kot v letu 2018, kar je najvišja zabeležena raven do zdaj.

"Nadaljnje upadanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki v EU je napredek ter krepi pomen nadzornih ukrepov v dobavni verigi, doslednega izvajanja predpisov in sodelovanja v boju proti tej problematiki," je dejal Alvise Giustiniani, podpredsednik oddelka družbe PMI za preprečevanje nezakonite trgovine. "Še naprej moramo namenjati pozornost tem skupnim prizadevanjem, saj se še vedno pojavljajo zaskrbljujoči trendi, kot je naraščanje števila ponarejenih cigaret, in vztrajni problem pretihotapljenih cigaret "illicit whites". Prvi sistem prepoznavanja in sledenja na ravni celotne EU, ki je bil uveden lani v okviru evropske direktive o tobačnih izdelkih, je pomembno orodje organov pregona ter ga moramo še naprej razvijati na podlagi tesnega sodelovanja in izmenjave informacij, če želimo sproti spremljati nastajajoča tveganja."

Nezakonita trgovina ogroža prizadevanja za zmanjšanje razširjenosti kajenja in povečuje dostopnost nereguliranih tobačnih izdelkov. Ključnega pomena je, da nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki odpravimo povsod, kjer se pojavlja, da bo PMI tako imel možnost uresničiti prihodnost brez tobačnega dima in omogočiti milijonom ljudi, ki bi sicer še naprej kadili, prehod na boljše alternative cigaretam.

Glede na pogovore s predstavniki organov pregona, ki jih je v okviru študije opravila družba KPMG, se proizvodnja nezakonitih cigaret "illicit whites" in ponarejenih cigaret v nezakonitih tovarnah v EU povečuje. Ugotovitve organov pregona kažejo tudi na nastajanje organiziranih kriminalnih združb, ki so specializirane za tihotapljenje in prodajo nezakonitega surovega tobaka.

Druge ugotovitve poročila kažejo, da:

- Ponarejene cigarete predstavljajo 19,5 odstotka skupne potrošnje nezakonitih cigaret. Največje povečanje potrošnje ponarejenih cigaret v primerjavi z letom 2018 je bilo zaznano v Združenem kraljestvu (137 odstotkov, na 2,1 milijarde cigaret) in Franciji (82 odstotkov, na 0,84 milijarde cigaret).

- Nezakonite cigarete "illicit whites" so še vedno velik del potrošnje nezakonitih cigaret, saj predstavljajo 35,6 odstotka nezakonite potrošnje v EU oz. 13,8 milijarde cigaret, kar je povečanje glede na 29,8 odstotka v letu 2018.

- Ponarejene cigarete in nezakonite cigarete "illicit whites" prvič, odkar so se začele izvajati raziskave v letu 2006, predstavljajo več kot 50 odstotkov skupne potrošnje nezakonitih cigaret v EU.

- Državi z največjo količino potrošnje nezakonitih cigaret v EU sta bili Francija s 7,2 milijarde nezakonitih cigaret in Združeno kraljestvo s 5,5 milijarde nezakonitih cigaret.

- Največji deleži potrošnje nezakonitih cigaret so bili odkriti v Grčiji (22,4 odstotka), Litvi (17,7 odstotka) in na Irskem (17,5 odstotka). V primerjavi z letom 2018 je bil v Grčiji in na Irskem zaznan trend upadanja potrošnje nezakonitih cigaret, v Litvi pa se je pojavilo rahlo povečanje.

- Nezakoniti pretok z določljivih trgov zunaj EU, kot sta Ukrajina in Belorusija, se je še naprej zmanjševal, vendar se je obenem leta 2019 povečalo število nezakonitih izdelkov, ki naj bi izvirali iz EU in so bili namenjeni v drugo državo EU.

PMI veliko vlaga v nadzor nad dobavno verigo s preventivnimi in varovalnimi ukrepi, v skladu s strogimi regulatornimi zahtevami po vsem svetu uvaja rešitve za prepoznavanje in sledenje ter izvaja celovite skrbne preglede strank in dobaviteljev. Družba podpira predpise, kot je Protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom ter določbe o prepoznavanju in sledenju na podlagi direktive EU o tobačnih izdelkih. PMI poleg tega sodeluje tako z zasebnimi kot javnimi akterji, da bi pomagal pospešiti globalna prizadevanja v boju proti nezakoniti trgovini, kar med drugim vključuje globalno pobudo PMI IMPACT, s katero podpira projekte tretjih oseb proti nezakoniti trgovini in z njo povezanimi kaznivimi dejanji.

Za več informacij o prizadevanjih družbe PMI za preprečevanje nezakonite trgovine obiščite StopIllegal.com.

O študiji KPMG

Podroben pregled rezultatov in metodologije je na voljo tukaj.

Philip Morris International: uresničevanje prihodnosti brez tobačnega dima


Philip Morris International (PMI) vodi preobrazbo tobačne industrije, s katero želi ustvariti prihodnost brez tobačnega dima in v končni fazi cigarete nadomestiti z brezdimnimi izdelki, v korist odraslih kadilcev, ki bi sicer še naprej kadili, družbe ter PMI in njegovih delničarjev.

PMI je vodilna mednarodna tobačna družba, ki se ukvarja s proizvodnjo ter prodajo cigaret, brezdimnih izdelkov in povezanih elektronskih naprav ter dodatkov, in drugih izdelkov, ki vsebujejo nikotin, na trgih zunaj Združenih držav Amerike. PMI poleg tega Skupini Altria Group, Inc., za prodajo v ZDA pod licenco dobavlja različico svoje Platforme 1 (IQOS naprava) in potrošno blago, odobreno s strani ameriške Uprave za hrano in zdravila. PMI svojo prihodnost gradi na novih brezdimnih izdelkih, ki, čeprav niso brez tveganja, predstavljajo veliko boljšo izbiro za odrasle potrošnike kot nadaljevanje kajenja cigaret.

Z multidisciplinarnimi zmožnostmi na področju razvoja izdelkov, najsodobnejšimi obrati in znanstvenimi utemeljitvami si PMI prizadeva zagotoviti, da njegovi brezdimni izdelki izpolnjujejo pričakovanja odraslih potrošnikov in stroge regulativne zahteve. Asortima brezdimnih IQOS izdelkov, vključuje izdelke na osnovi segrevanja in ne gorenja ter izdelke, ki ustvarjajo paro z nikotinom.

PMI ocenjuje, da je do 31. marca 2020 približno 10,6 milijona odraslih kadilcev po vsem svetu že prenehalo s kajenjem in prešlo na PMI-jev izdelek na osnovi segrevanja in ne gorenja, ki je trenutno na voljo za prodajo na 53 trgih v ključnih mestih ali na državni ravni v okviru blagovne znamke IQOS. Za več informacij obiščite www.pmi.com in www.pmiscience.com.