O-STA

49. seja Nadzornega sveta NLB d.d.

Danes, 22. junija 2018, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 49. seji, na kateri je pregledal uresničevanje Strategije NLB Skupine in potrdil gradiva za odločanje na skupščini banke, ki bo sklicana do konca meseca.

Nadzorni svet je osrednjo pozornost junijske seje namenil pregledu uresničevanja Strategije NLB Skupine, pri čemer je posebej pohvalil napredek na področju digitalizacije, poenostavitve in modernizacije procesov in storitev. NLB z nenehnim uvajanjem naprednih storitev za stranke postavlja nove mejnike v sodobnem bančnem poslovanju. Stalno izboljšanje uporabniške izkušnje ostaja v celotni NLB Skupini na prvem mestu, zato tudi pomembno posodablja tehnološko podporo. Novi pristopi, ki jih NLB uvaja zelo odločno, pa kažejo, da ima prave odgovore na izzive digitalizacije.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s tveganji, katerim je izpostavljena banka zaradi nedokončanih postopkov pred Evropsko komisijo zaradi prejete državne pomoči, ki povzročajo dodatno breme za banko in negotovost glede prihodnjega izvajanja strategije banke.

Kot običajno, je nadzorni svet na seji podal tudi soglasje k tistim poslom, za katere je to potrebno.