O-STA

Kje je meja med škodljivimi in koristnimi vplivi elektromagnetnih polj za človeka in njegovo zdravje?

Portorož, 25. junij 2018 - Prek 300 znanstvenikov iz 36 držav se udeležuje znanstvene konference BioEM 2018, ki od 25. do 29. junija poteka v Portorožu pod okriljem Društva za bioelektromagnetiko (BEMS) s sedežem v ZDA in Evropskega združenja za bioelektromagnetiko (EBEA). Gre za največjo konferenco s področja bioelektromagnetike v svetovnem merilu o vplivih električnih in magnetnih polj na zdravje - tako škodljivih kot tudi koristnih. Med drugim bodo na konferenci prvič javno predstavljeni tudi rezultati mednarodne raziskave COSMOS o nespecifičnih simptomih pri ljudeh zaradi uporabe mobilnih telefonov ter stanja stroke na področju pričakovanih zdravstvenih tveganjih zaradi uvajanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G).

V okviru konference BioEM2018, ki jo organizirata Inštitut za neionizirna sevanja (www.inis.si) in Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (lbk.fe.uni-lj.si/), se bodo zvrstila plenarna predavanja uglednih vodilnih strokovnjakov, različne delavnice in številna predavanja o najnovejših izsledkih raziskav o vplivih električnih in magnetnih polj na zdravje.

V sklopu konference bodo prvič predstavljeni rezultati mednarodne epidemiološke raziskave COSMOS o nespecifičnih simptomih pri ljudeh zaradi uporabe mobilnih telefonov (http://www.thecosmosproject.org/). Dr. Anssi Auvinen, Univerza v Tampere, je preučeval prostovoljce, ki so pripisovali glavobole, tinitus (šumenje v ušesih) in izgubo sluha uporabi mobilnega telefona. Rezultati so pokazali, da je povečana frekvenca glavobolov prisotna med uporabniki, ki največ uporabljajo mobilni telefon v omrežju UMTS, medtem ko to za omrežje GSM ne velja. Drugi rezultati raziskave glede povezave med tinitusom in izgubo sluha ter pogosto uporabo mobilnega telefona v kateremkoli omrežju pa so negativni.

Po pričakovanju bo precejšnjega zanimanja strokovne javnosti deležna delavnica o elektromagnetnih sevanjih nove 5. generacije mobilne telefonije (5G) - pregled stanja stroke o zdravstvenih tveganjih in standardizaciji. Dr. Ken Joyner, predstavnik globalnega foruma MWF, in drugi ugledni in mednarodno priznani strokovnjaki bodo predstavili stanje na področju razvoja nove tehnologije 5G, nove študije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v milimetrskem področju ter nove metodologije in standardizirane postopke za ugotavljanje skladnosti naprav in sistemov, ki se bodo uporabljali tako za bazne postaje kot za prenosne naprave nove generacije mobilne telefonije 5G.

Prof. dr. Antonio Šarolič, Univerza v Splitu, bo z ostalimi strokovnjaki v specializirani delavnici poudaril, da čeprav so elektromagnetna polja nizkih in visokih frekvenc razvrščena v skupino 2B kot možne rakotvorne snovi za človeka, se povečuje število kliničnih aplikacij, ki uporabljajo taka polja tudi za zdravljenje raka. Predstavil bo razpoložljiva spoznanja o možnih mehanizmih interakcij elektromagnetnih polj s človekom, ki na eni strani predstavljajo tveganje za pojav raka, na drugi strani pa pomenijo koristne učinke, ki jih je mogoče uporabiti za diagnostiko in terapevtske namene. Poudariti je potrebno, da se sprememba pogleda ne samo iz perspektive tveganja, pač pa tudi z vidika možnih koristnih učinkov, in lahko pomeni začetek spreminjanja paradigme. Poleg tega pa lahko ta novi vidik omogoča boljše razumevanje mehanizmov interakcije.

Dr. Andrei Pakhomov, Old Dominion University, bo predstavil najnovejše raziskave o celičnih in molekularnih mehanizmih nanosekundnih pulznih električnih polj (nsPEF), ki presegajo tradicionalne mejnike znanosti in tehnike. Osvetlil bo vpliv bipolarne kompenzacije, fenomen, ki povzroča manjšo učinkovitost bipolarnega dražljaja in vplivnega elektromagnetnega polja. Prvič bo predstavljen koncept oddaljene stimulacije in elektroporacije CANCAN s sintezno teorijo, ki povezuje elektroporacijo in mehanizme bipolarne kompenzacije.

Dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja, bo predstavil rezultate aktualne raziskave o izpostavljenosti otrok visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji. Rezultati nazorno kažejo, da so otroci v povprečju najbolj izpostavljeni sevanjem radijskih oddajnikov, v manjši meri pa sevanjem baznih postaj. Na podlagi meritev osebne izpostavljenosti otrok in odraslih so bile z uporabo matematičnih modelov določene tudi vrednosti polj v telesu. Ti rezultati kažejo, da so vrednosti v splošnem zelo nizke (nekaj odstotkov mejne vrednosti), vendar pa so vrednosti polj v telesu pri otrocih bistveno višje kot pri odraslih. To kaže, da otroci absorbirajo več energije kot odrasli pri enakih pogojih izpostavljenosti. Zato je potrebno posebno pozornost nameniti ozaveščanju otrok in njihovih staršev glede ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti sevanjem.

Odmevni dogodki za slovenske raziskovalce:

· Skupini domačih znanstvenikov bodo na konferenci podelili priznanje za najvplivnejši članek objavljen v reviji Bioelectromagnetics v zadnjih petih letih. Prva avtorica članka je dr. Tina Batista Napotnik s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

· Evropsko združenje za bioelektromagnetiko bo nagrado Alessandra Chiabrere za najobetavnejšega mladega raziskovalca na področju bioelektromagnetike podelila dr. Boru Kosu s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (http://www.ebea.org/bor-kos-is-the-winner-of-the-2018-alessandro-chiabrera-award/)

Za dodatna vprašanja sta na voljo:

· doc. dr. Peter Gajšek - predsedujoči organizacijskemu odboru BioEM2018 - direktor Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), peter.gajsek@inis.si, tel: 041 641798

· prof.dr. Damijan Miklavčič - sopredsedujoči organizacijskemu odboru BioEM2018 - redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, damijan.miklavcic@fe.uni-lj.si;

Podroben program konference BioEM2018:

www.bioem2018.org/wp-content/uploads/2018/06/BioEM2018_Final_Programme_2018-05-29.pdf