O-STA

18. mednarodni kongres Euralex

Med 17. in 21. julijem bo v Ljubljani potekal 18. mednarodni kongres Euralex. Gre za dogodek z dolgoletno tradicijo, ki povezuje slovaropisce, raziskovalce slovaropisne tematike, založnike, razvijalce programske opreme in vse druge, ki jih zanima vloga slovarskih informacij v sodobni družbi.

Dogodek, ki je v evropskem slovaropisnem kontekstu priznan in odmeven, ponuja možnost za mednarodno povezovanje in izmenjavo strokovnih spoznanj in izkušenj, pa tudi priložnost za promocijo Slovenije in slovenskega doprinosa k sodobnemu slovaropisju. O pomembnosti povezovanja znanja priča tudi tema letošnjega kongresa, ki je 'Leksikografija v globalnem okolju'.

Program kongresa vključuje več kot 80 predavanj, predstavitve nove programske opreme, seminarje, delavnice in druge spremljevalne dogodke. V sodelovanju z združenjem Euralex letošnji kongres organizirata Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Zavod za uporabno slovenistiko Trojina.

Čas in prostor: 17. do 21. 7. 2018, hotel Union, Ljubljana

Spletna stran konference: http://euralex2018.cjvt.si/sl/

Kontakt: dr. Simon Krek (glavni organizator dogodka): simon.krek@cjvt.si

ZDRUŽENJE EURALEX: http://euralex.org/

Evropsko leksikografsko združenje Euralex je bilo ustanovljeno leta 1983, danes je vodilno združenje strokovnjakov s področja slovaropisja in povezanih disciplin. Pristopi k jezikovnim podatkom in jezikovnemu opisu se v sodobnem svetu hitro razvijajo in Euralex ponuja strokovni, kot tudi širši zainteresirani javnosti možnost za izmenjavo idej, izkušenj in spoznanj. Euralex podpira razvoj stroke z organizacijo kongresov, izdajanjem strokovnih publikacij in vzdrževanjem strokovne diskusije, razen tega se javno zavzema za priznanje vrednosti jezikovnih informacij - npr. podatkov o pomenu in rabi besedišča, terminologiji, frazeologiji in drugih vrstah slovarskih podatkov - za jezikovni in kulturni razvoj v sodobni družbi.

CENTER ZA JEZIKOVNE VIRE IN TEHNOLOGIJE UNIVERZE V LJUBLJANI: https://www.cjvt.si/

Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) deluje v okviru Univerze v Ljubljani. Namen CJVT je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. Skladno s to vizijo raziskovalci z različnih področij pripravljamo digitalne jezikovne vire ter orodja in pri tem sledimo načelom, da morajo biti vsi izdelki vsebinsko in metodološko sodobni, uporabniku prijazni in odprto dostopni za nadaljnji razvoj.

ZAVOD ZA UPORABNO SLOVENISTIKO TROJINA: http://www.trojina.si/

Osnovni in najsplošnejši cilj zavoda je zavzemanje za sodobno, ciljno usmerjeno jezikoslovno raziskovanje in za večjo samozavest govorcev v javni in zasebni rabi slovenščine. Zavod oblikuje svoje naloge ob predpostavki, da k razvoju slovenščine prispevamo največ prav z razvojem lastne jezikovne kompetence in odgovornosti ter ustrezne jezikovne infrastrukture.

DR. SIMON KREK (glavni organizator dogodka): https://www.simonkrek.si/

Dr. Simon Krek je vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco Instituta "Jožef Stefan". Ukvarja se z leksikografijo, leksikogramatiko, korpusnim jezikoslovjem in računalniško obdelavo naravnih jezikov. V slovenskem in evropskem prostoru se zavzema za odprt dostop do jezikovnih podatkov in njihovo optimalno izrabo v podporo jezikovnemu razvoju v digitalni družbi.

VABLJENI PREDAVATELJI: http://euralex2018.cjvt.si/sl/program/glavni-predavatelji/

· Sylviane Granger (Univerza v Louvainu): Ali je leksikografija izkoristila vse prednosti revolucije (učnih) korpusov?

· Lars Trap-Jensen (Združenje za danski jezik in literaturo): Leksikografija med strojno obdelavo naravnega jezika (NLP) in jezikoslovjem: teoretični in praktični vidiki

· Judy Pearsall (Oxford University Press): En model, številni jeziki? Pristop k razvijanju globalne jezikovne vsebine

· Edward Finegan (Univerza v Južni Karolini): Pravna razlaga prek korpusov: ali sodniki padajo na izpitu iz leksikografije?