O-STA

Podpis koncesijske pogodbe pred začetkom gradnje vrtca v Vinski Gori

Velenje, 1. oktober 2018 - V četrtek, 4. oktobra, bomo ob 10. uri v prostorih vrtca v Vinski Gori (Vinska gora 31, Velenje) pripravili podpis koncesijske pogodbe pred začetkom gradnje nove enote Vrtca Velenje v Vinski Gori.

Svet Mestne občine Velenje je na 29. seji 19. junija 2018 sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora". Na podlagi odloka je Mestna občina Velenje konec junija objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta "Vrtec Vinska Gora". Na javni razpis je prispela ena ponudba ponudnika podjetja Esotech, d. d. Po pogajanjih, prejemu končne ponudbe in na podlagi Analize končne ponudbe zasebnega partnerja pri izvedbi projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za projekt "Vrtec Vinska Gora", smo sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila zasebnemu partnerju Esotech d. d.

V Vinski Gori je predviden nov vrtec s šestimi oddelki, trije oddelki za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in trije oddelki za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek), skupaj 114 otrok. Z investicijo se bodo zagotovili ustrezni prostori za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po veljavnem Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev. Mestna občina Velenje je kot ustanovitelj osnovnošolskih zavodov dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa. Nov vrtec bo zgrajen predvidoma do 1. septembra 2019.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek in direktor podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne.

Vljudno vabljeni na podpis pogodbe!

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si