O-STA

Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba

Spremenjene demografske razmere in hiter tehnološki napredek bolj kot kadarkoli v zgodovini narekujejo potrebo po aktivnem družbenem udejstvovanju vseh generacij in okrepljenem medgeneracijskem sodelovanju.

Pomen medgeneracijskega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj med različnimi generacijami mora prepoznati tudi država in oblikovati okolje, kjer se lahko v polnosti razvijejo potenciali posamezne generacije in njihovo sinergijsko delovanje.

V Medgeneracijski koaliciji Sloveniji, najbolj številnem civilnem združenju v Sloveniji, ki jo sestavljajo Zveza društev upokojencev Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije, vas zato vabimo na okroglo mizo v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje z naslovom

MEDGENERACIJSKI IZZIVI DRUŽBE IN KOALICIJSKA POGODBA,

v torek, 02.10.2018, ob 10.00 uri

v Cankarjevem domu v Ljubljani, dvorana M4 (Prešernova cesta 10).

Na okrogli mizi bodo predstavljeni aktualni in prihodnji izzivi družbe še posebej na področjih izobraževanja, trga dela in pokojninske reforme, zdravstvene reforme in bivanjske politike.