O-STA

Danes podpis koncesijske pogodbe pred začetkom gradnje vrtca v Vinski Gori

Velenje, 4. oktober 2018 - Danes, 4. oktobra, bomo ob 10. uri v prostorih vrtca v Vinski Gori (Vinska gora 31, Velenje) pripravili podpis koncesijske pogodbe pred začetkom gradnje nove enote Vrtca Velenje v Vinski Gori.

V Vinski Gori je predviden nov vrtec s šestimi oddelki, trije oddelki za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in trije oddelki za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek), skupaj 114 otrok. Z investicijo se bodo zagotovili ustrezni prostori za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po veljavnem Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev. Nov vrtec bo zgrajen predvidoma do 1. septembra 2019.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler, direktor podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne in vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

Vljudno vabljeni na podpis pogodbe!

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si