O-STA

Začeli z obnovo ploščadi v Sončnem parku

Velenje, 9. oktober 2018 - V teh dneh smo začeli z obnovo ploščadi v Sončnem parku. Z obnovo tlaka osrednje parkovne ploščadi bomo dokončali pred desetimi leti začeto sanacijo pohodnih površin. Ploščad želimo ohraniti kar najbolj funkcionalno in namenjeno čim širšemu krogu uporabnikov. Izvajalec del je podjetje Ragrad, d. o. o., gradbeni nadzor pa izvaja podjetje Profil, d. o. o. Zaključek del je predviden v sredini novembra.

Naslednje leto pa na tem prostoru načrtujemo postavitev nove prostorske inštalacije - sončne ure. Tako bo Sončni park dopolnjen z dodatnim učnim pripomočkom, za njeno številčnico pa bomo uporabili kar to ploščad. Z novo popestritvijo bo park nenazadnje še dodatno upravičil svoje ime. Oznake ur, žarkasto izhajajoče iz osrednjega dela, bodo tvorile vzorec, ki bo povsem poravnan s ploščadjo in ne bo v ničemer določal rabe ploščadi.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si


Sončna ura 2.jpg