O-STA

Sodelujte pri sooblikovanju našega mesta

Velenje, 10. oktober 2018 - V Upravi Mestne občine Velenje smo vzpostavili nov interaktivni portal namenjen sodelovanju občank in občanov pri urejanju in sooblikovanju življenja v mestu in v občini, ki je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://pobude.velenje.si/#).

Spletni servis Pobude občanov je interaktivna, javno dostopna storitev Mestne občine Velenje, s katero želimo občankam in občanom omogočiti lažjo komunikacijo z upravo, ter jih spodbuditi k sodelovanju pri ustvarjanju še boljše in še lepše podobe našega mesta. S pomočjo spletne aplikacije bodo občanke in občani lahko podali pobudo, pritožbo, pohvalo oziroma upravo opozorili na morebitne pomanjkljivosti z različnih področij (javna razsvetljava, ceste, mestne zelenice, parkirišča ipd.). Spleten pristop bo omogočal točno določitev lokacije na katero se pobuda nanaša, saj jo boste lahko določili s klikom na zemljevid ali vnosom željene ulice. Aplikacija prav tako omogoča izbiro vsebinskega področja pobude, opis in dodajanje fotografij.

Spletni servis bo urejal urednik, ki bo vsako prijavljeno vsebino pregledal in v najkrajšem možnem roku pripravil odgovor. Vse konstruktivne pobude in vaši odgovori bodo javno objavljeni, kar bo pripomoglo k odprti in pregledni komunikaciji z občankami in občani.

Vabljeni, da sodelujete pri sooblikovanju našega mesta!

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si