O-STA

32. Skupščina delničarjev NLB d.d.: Delničarjem se kot dividenda izplača skupni znesek 270,6 milijona evrov

Danes, 12. oktobra 2018, je potekala 32. redna Skupščina delničarjev NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina je po predhodni pridobitvi soglasja Evropske centralne banke sprejela sklep, da se bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2017 v višini 270.600.000,00 evrov izplača delničarjem kot dividenda, preostanek v višini 26.683,47 evra pa ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Skupščina je tudi potrdila spremembo 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, ki ureja imenovanje in sestavo nadzornega sveta banke, skladno z odločbo Evropske komisije, s katero je Republiko Slovenijo zavezala, da bo v Nadzorni svet NLB d.d. imenovala le neodvisne strokovnjake. Glede na to, da je bil 19. julija letos sprejet Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, je skupščina sprejela sklep, da se sklep aprilske skupščine, ki je upravi banke nalagal, da sprejme določene ukrepe v zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev, uskladi z omenjenim zakonom.

NLB Komuniciranje