O-STA

Tudi v Velenju vaja Potres 2018 - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 15. oktober 2018 - V petek, 19. oktobra, in v soboto, 20. oktobra, bo v štirih občinah regije - v Velenju, Celju, Žalcu in Laškem potekala regijska vaja Potres 2018. Namen vaje je preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu, ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter jih odpraviti, preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja, preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami, preveriti usklajenost delovanja policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, službe nujne medicinske pomoči itd.

V Velenju bomo v petek, 19. oktobra, od 7.30 do 15. ure v Gasilskem domu Velenje preverjali delovanje štaba Civilne zaščite in rešitve naših načrtov zaščite in reševanja.

V soboto, 20. oktobra, bo od 8. do 15. ure praktična vaja, ki bo v naši občini potekala na več lokacijah. V stari elektrarni bomo simulirali porušitev šole s 30 poškodovanimi, na območju stadiona bomo s policijo prvič izvedli vajo iskanja osebe.

Pri dvodnevni vaju bodo sodelovali gasilci, Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje in ostali vključeni v sistem Civilne zaščite. Pri vaji v stari elektrarni bodo sodelovale še državne enote.

V vajah, ki se bodo odvijale na območju Velenja, Celja, Žalca in Laškega, bo sodelovalo več kot 700 pripadnikov reševalnih služb.