O-STA

Simpozij: Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918-41)

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL s partnerjema Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderno galerijo vabi na simpozij Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918-41), ki bo 18. in 19. oktobra 2018 potekal v Moderni galeriji (Cankarjeva 15, Ljubljana).

Danes se spomenike, povezane s 1. svetovno vojno, ki so nastali v medvojni Jugoslaviji, praviloma obravnava ločeno, v okvirih držav naslednic. Simpozij bo poskušal predstaviti čim bolj celovito sliko te produkcije in zarisati njene skupne značilnosti, a obenem tudi razlike, v veliki meri pogojene z zelo raznolikimi lokalnimi tradicijami komemoriranja in postavljanja obeležij.

Povzetki, predstavitve avtorjev in program so dostopni v simpozijski programski knjižici.


Simpozij se pridružuje mednarodnemu projektu in razstavi Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-41), ki se bo v Moderni galeriji odprla spomladi 2019.

Lepo vabljeni.