O-STA

Z gradnjo 3. razvojne osi bodo začeli še letos - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 21. januar 2019 - Danes dopoldne, v ponedeljek, je v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec potekal sestanek koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško (v nadaljevanju koordinacijski odbor) s predstavniki DARS-a, Ministrstva za infrastrukturo in projektanti trase Velenje-Slovenj Gradec, ki se ga je udeležil tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Na pobudo koordinacijskega odbora so predstavniki DARS-a in projektanti trase Velenje-Slovenj Gradec pripravili predlog možnih lokacij, na katerih bi ob normalnem teku dogodkov še v letošnjem letu lahko začeli z gradnjo - v Mestni občini Velenje bi začeli z gradnjo priključka Gaberke in viadukta Škalsko jezero, v Mestni občini Slovenj Gradec pa bi začeli z gradnjo priključka Podgorje. Za te tri odseke bo DARS vodil pospešene postopke za čim hitrejši začetek gradnje. Nemudoma bodo začeli s parcelacijo, speljali odkupe zemljišč, izvedli projektiranje in pridobili gradbeno dovoljenje. Občanke in občanke pozivamo, da so aktivni pri čim hitrejši izvedbi postopkov za začetek gradnje 3. razvojne osi.

V Velenju smo zahtevali, da se kljub vloženi zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug, vzporedno vodijo vsi možni postopki za severni in južni del 3. razvojne osi hkrati oz. da se zagotovi istočasna gradnja obeh odsekov (odseka Velenje-Slovenj Gradec in Šentrupert-Velenje).