O-STA

V teku razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

Velenje, 1. marec 2019 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si je objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2019. V letu 2019 je za sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje namenjenih 78.200 evrov, 64.500 za ukrepe 1, 3, 4 in 5, 3.200 evrov za ukrep 2 in 10.500 evrov za ukrep 6. Rok za oddajo vlog je 29. marec 2019, za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6, ter 16. avgust 2019, za ukrep 2.

Sredstva so namenjena za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1), za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2), za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (ukrep 3), za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep 4), za gozdarstvo (ukrep 5) ter podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ukrep 6).

V letu 2018 smo za ta namen razdelili 62.522 evrov oziroma 80 % vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev je bila namenjena investicijam na kmetijskih gospodarstvih (nakup priklopne mehanizacije, obnova gospodarskih poslopij, nakup rastlinjakov, urejanje zemljišč), deloma smo sofinancirali zavarovalne premije za zavarovanje živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zavarovanje posevkov, del sredstev je bil namenjen tudi naložbam v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter nakup gozdarske opreme. Dobrih 9 tisoč evrov pa so prejela tudi društva, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, in sicer za izvajanje njihovih dejavnosti.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736