O-STA

OPOMNIK: Novinarska konferenca pred začetkom energetske sanacije bazena in podružnične osnovne šole - SZJ Mestne občine Velenje

Spoštovani,

vabljeni danes, 25. marca 2019, ob 10. uri v protokolarno sejno sobo Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 2. nadstropje) na predstavitev projekta Energetska sanacija Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec ter podpis tripartitne koncesijske pogodbe z izvajalcem.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Operacija je sofinancirana v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe 4.1 "Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju", specifičnega cilja 1 "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju".

Na novinarski konferenci bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, pomočnik direktorja Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Matjaž Meža, direktor podjetja Resalta, d. o. o., Luka Komazec in vodja Urada za družbene dejavnosti v Mestni občini Velenje Drago Martinšek.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne očine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736