O-STA

4. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo

RRA Koroška v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) organizira 4. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo.

Namen natečaja je poiskati nove poslovne ideje, ki imajo potencial, da se razvijejo v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi in storitvami. Končni cilj je nastajanje novih, kvalitetnih delovnih mest v podjetništvu, obenem pa razvoj podjetniške kulture, ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Glavni novosti letošnjega MPIK Natečaja sta:

· zvišan nagradni sklad - prijaviteljem so na voljo praktične nagrade v vrednosti več kot 18.000 €;

· na natečaj se lahko prijavijo ne le fizične osebe ampak tudi mikro podjetja s sedežem ali poslovno enoto na Koroškem, ki so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge. Sodelujejo lahko podjetja, registrirana po 1. 1. 2019.

Rok za oddajo prijav je 8. maj 2019 do 24:00 ure.

Razpisna in prijavna dokumentacija sta na voljo na spletni strani www.mpik-koroska.si.

Dodatne informacije: jure.knez@rra-koroska.si ali po telefonu na 059 085 186.

Predstavitev natečaja bo na dogodku 23. 4. 2019 ob 10:00 v MPIK Slovenj Gradec - podrobnosti na www.mpik-koroska.si.

Organizator in izvajalec natečaja je RRA Koroška d.o.o. kot vsebinski upravljavec Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK). Pri izvedbi sodeluje z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in MO Slovenj Gradec kot lastnicami infrastrukture MPIK.

Kot donatorji nagrad sodelujejo podjetja Pristar d.o.o., Revolver d.o.o., Tehit d.o.o., Delavska hranilnica d.d. (PE Ravne), Grafične storitve Mkopija, Marjetica Cerjak s.p. in Kwon d.o.o.

Natečaj poteka v sklopu projekta "SIO RRA Koroška 2018-19". Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Ekipa MPIK RRA Koroška