O-STA

Objavljen je že 5. javni poziv za vključitev 11-ih udeležencev v projekt Podjetno nad izzive (PONI Koroška)

RRA Koroška nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive "PONI RRA Koroška"

Regionalna razvojna agencija za Koroško nadaljuje z izvajanjem podpornih aktivnosti za potencialne podjetnike. V tem kontekstu je bil objavljen 5. javni razpis za vključitev 11-ih udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI RRA Koroška. Rok za prijavo je 1. marec 2022.

Projekt PONI RRA Koroška je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Koroška, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Koroška. Razpis je odprt vse do 1. marca 2022.

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). V projekt PONI RRA Koroška naj bi bilo do leta 2023 vključenih 80 potencialnih udeležencev, pričakuje pa se 30 % realizacija projekta oziroma registracija 24 novih poslovnih subjektov v roku 2 let po zaključku usposabljanja.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s projektom PONI RRA KOROŠKA so na voljo na strani https://rra-koroska.si/poni, na e-mail boris.skudnik@rra-koroska.si, na tel. 059 085 193 ali osebno na sedežu RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Boris Skudnik, vodja projekta PONI RRA Koroška

Projekt se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji". Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

RRAKOROSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCLIA ZA KOROSKO RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO PODJETNO NAD IZZIVE Koroska ' VA -~ REPUBLIKA SLOVENIJA -) - © finsresrvozacosrooansn RB evsorsss.ns gy PONI