O-STA

RRA Koroška nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive "PONI" RRA Koroška

Regionalna razvojna agencija za Koroško nadaljuje z izvajanjem podpornih aktivnosti za potencialne podjetnike. Dne 12. 4. 2021 je objavila 3. javni razpis za vključitev 12-ih udeležencev v projekt Podjetno nad izzive (PONI RRA Koroška).

Projekt PONI RRA Koroška je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Koroška, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Koroška. Poziv je odprt vse do 30. aprila 2021.

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt
(s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). V projekt PONI RRA Koroška naj bi bilo do leta 2023 vključenih 80 potencialnih udeležencev, pričakuje pa se 30 % realizacija projekta oziroma registracija 24 novih poslovnih subjektov v roku 2 let po zaključku usposabljanja.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o projektu:

V petek, 23. 04. 2021, ob 9.30 bo potekala predstavitev projekta preko platforme ZOOM, kjer bodo potencialni prijavitelji dobili odgovore na vsa vprašanja v zvezi s pozivom in projektom. Za udeležbo na predstavitvi naj zainteresirani pošljejo mail na e-naslov boris.skudnik@rra-koroska.si, v zadevo pa naj navedejo "Prijava na predstavitev projekta PONI (3. skupina)". V odgovoru na poslani mail bo navedena povezava (link) do predstavitve.

Dodatne informacije v zvezi s projektom PONI RRA KOROŠKA so na voljo na strani http://www.rra-koroska.si/si/podjetnistvo/poni, na e-mail boris.skudnik@rra-koroska.si, na tel. 059 085 193 ali osebno na sedežu RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.

Boris Skudnik, vodja projekta PONI RRA Koroška