O-STA

Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost

Založba Pravne fakultete je izdala delo Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost, urednika knjige, v kateri so prispevki 13 avtorjev na 330 straneh, sta prof. dr. Franjo Štiblar in Lana K. Gotvan.

Vljudno vabljeni na predstavitev avtorjev in okroglo mizo ob izdaji knjige, ki bo v petek, 19. aprila 2019, od 10. do 12. ure v Rdeči predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Udeleženci okrogle mize bodo:

- prof. Rajko Pirnat (Pravna fakulteta v Ljubljani),

- prof. Jože P. Damijan (Ekonomska fakulteta v Ljubljani),

- Andrej Gnezda (Umanotera),

- Aljaž Verhovnik (Koordinator mladinske iniciative za 3. razvojno os) 

in koordinator: prof. Franjo Štiblar (Pravna fakulteta v Ljubljani)

Knjiga obravnava 13 konkretnih projektov investicij v slovensko infrastrukturo in predstavlja poseben del projektne analize slovenske infrastrukture, katere splošen del je v obliki znanstvene monografije izšel v Založbi Pravne fakultete leta 2016. Delo ob uvodnem in zaključnem poglavju obravnava aktualne teme: mehka infrastruktura (intelektualna in ekološka), infrastruktura naravnih virov (gozdovi, vetrna energija, ravnanje z odpadki, odvajanje voda), prometna infrastruktura (tretja in 3A razvojna os, druga cev v Karavankah, nadgradnja železniškega mostu Zidani Most, Luka Koper) ter sodobna infrastruktura (polnilna električna infrastruktura, masovni podatki za promet, zaščita pred kibernetskimi grožnjami).