O-STA

Sporočilo za javnost: Otvoritev 4. Drava festivala

(Gortina, 9. maj 2019) V sklopu današnje otvoritve 4. Drava Festivala so organizatorji predstavili program festivala, v katerega so vključeni dogodki, ki so izključno povezani z reko Dravo in se dogajajo na Dravi ali neposredno ob njej in se osredotočajo na šport, rekreacijo ter izobraževanje o reki Dravi. Med predstavitvijo sta se odvili vožnja s flosom po reki Dravi in pokušina domačih koroških jedi. Predstavili so tudi zgodbo o sestavljanju flosov.

V letošnjem letu bo 4. Drava Festival potekal med 18. 5. in 14. 7. 2019. Tudi letos bo to konglomerat enotno promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih organizirajo raznovrstna društva in druge organizacije na in ob reki Dravi. Drava Festival želi reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem in kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, ter o pomenu njegovega ohranjanja. Hkrati želi povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbuditi sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji. Festival koordinira Skupina za Dravo, v kateri sodelujejo RRA Koroška, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor, Zavod RS za varstvo narave - OE MB in Zavod Iskriva.

Gostenčnik Anton, flosarski gospodar: "Koroški splavarji, ki v splavarskem pristanu na Gortini na Muti že skoraj 20 let ohranjamo tradicijo splavarstva, z veseljem in entuziazmom sodelujemo v projektu Drava Festivala. Veseli nas, da se je turistično življenje ob reki Dravi resnično začelo prebujati, tudi nam je to dalo nov zanos. V preteklosti smo se že spraševali, kako bo s splavarjenjem naprej, turizma se namreč ne da delati na enem dvorišču, potrebno je slediti novim trendom, podoživljanjem naravnih lepot, ki jih tukaj prav gotovo imamo. Namen Koroških splavarjev je še bolj izpostaviti našo bogato dediščino in celotno ozadje splavarske zgodbe, zato smo se odločili posneti promocijski video, ki bo širši javnosti prikazal, kako je nekoč potekala sama splavarska zgodba vse od podiranja do prodaje lesa in potovanja naprej po reki Dravi. Del naših aktivnosti smo vam prikazali tudi danes in vsi dogodki, s katerimi sodelujemo v Drava Festivalu, se nanašajo na grajenje novega splava."

Župan Občine Muta, g. Mirko Vošner je zatem poudaril pomembnost povezovanja reke Drave v sklopu Dravske kolesarske poti: "Občina Muta je v pripravah na izgradnjo še zadnjega 5-kilometrskega dela kolesarske poti ob Dravi, s čimer bo skozi celotno občino urejena atraktivna in predvsem varna kolesarska pot. Ob tem pa intenzivno potekajo priprave s ponudniki storitev ob poti, da se kolesarji ne bodo samo peljali skozi občino, ampak se bodo v občini tudi ustavili."

Doris Urbančič Windisch, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje: "Ideja o Drava Festivalu se je rodila v sklopu projekta razvoja in nadgradnje Dravske kolesarske poti. Gre za enega prvih tovrstnih projektov v Sloveniji, kjer se je željo po povezovanju ponudbe, izgradnji infrastrukture in skupni promociji povezalo 18 občin - z razdelilnikom vlog in nalog ter ob participaciji finančnih sredstev. Festival Drava je tako še otrok, ki raste, saj z vstopom partnerjev ob reki pridobivamo na širokem spektru ponudbe, naš ključni cilj pa je, v skladu s turistično strategijo Slovenije ter izzivi in pozivi s strani STO, oblikovanje 5-zvezičnih doživetij. Veseli nas, da se Drava Festivalu pridružujejo tudi avstrijski in hrvaški partnerji projekta Dravska kolesarske poti, s katerimi odlično sodelujemo pri izmenjavi dobrih praks na področju prepoznavanja vrednosti in potenciala, ki ga reka Drava in njen obrečni prostor v tem okolju predstavljata, in seveda posledično nadvse uspešne promocije slednjega."

Uroš Rozman, Koordinator Skupine za Dravo, RRA Koroška: "Letos bo potekal že 4. Drava Festival, trajal bo dva meseca, vendar z manj dogodki kot v preteklih letih. Člani Skupine za Dravo smo se odločili, da dajemo prednost kakovosti festivala in dogodkom, zato so letos v festival vključeni dogodki, ki so bolje razporejeni in so v celoti vezani na dogajanje ob ali na reki Dravi. Posledično bodo imeli obiskovalci lažjo možnost izbire, dogodki pa bodo bolje obiskani. Prav tako nas veseli, da letos v festival vstopajo tudi avstrijski partnerji ter da bomo prvič na več lokacijah ob Dravi organizirali "Dravski skok", ki bo predstavljal zaključek festivala 14. 7. 2019. Drava Festival bo tako prvič potekal v treh državah ob reki Dravi. Želimo si, da bi festival v prihodnje še pridobival pomen na mednarodni ravni."

GRADNJA "HLODOVCA", Koroški splavarji

Od 23. maja in vse do sredine junija bodo v splavarskem pristanu gradili nov flos. Tesarji bodo "tesali" les ter pričeli sestavljati okvir Hlodovca. V lenštat (splavarski pristan) se bo s konjsko vprego pripeljal sam lesni trgovec, gospodar se bo pogodil s "kormonišem" in če bo prodaja lesa uspela, bodo 20. junija že imeli nov splav. Od 20. do 23. junija v sklopu Drava Festivala načrtujejo posebne promocijske vožnje. Nov splav Hlodovc bo namenjen novi turistični ponudbi in doživetjem manjšim skupinam turistov, popotnikom, družinam, kolesarjem in drugim obiskovalcem Koroške. Doživetje s plovbo po reki in v stiku z naravo bo odlično dopolnjevalo že tradicionalno in prepoznavno turistično ponudbo splavarjenja na Dravi ter ponujalo nova kulinarična in romantična doživetja. V sklopu Drava Festivala se bo v soboto, 8. 6. 2019, ob 19. uri odvijal tudi Kulinarični spust ob soju bakel z glasbenim gostom Milanom Kamnikom.

Lucija Črešnik, vodja turizma Koroških splavarjev: "V turizmu je potrebno slediti novim trendom. Koroški splavarji izkoriščamo dano priložnost in v okviru Drava festivala snujemo dogodke, ki bodo definitivno zanimivi za širšo javnost. S Hlodovcem se želimo približati splavarski zgodbi na pristen, avtentičen način, kjer bodo gostje sproščeno in edinstveno doživeli čudovito dravsko zgodbo, uživali v koroških dobrotah ali zgolj ob druženju s prijatelji."

Več dogodkov Drava Festivala 2019 vam pošiljamo v nadaljevanju dokumenta.