O-STA

Nagrada nemškega gospodarstva 2019

"Gospodarstvo prihodnosti temelji na poslovnih modelih, kjer dobiček definirata pozitiven vpliv na okolje in podjetniško reševanje družbenih izzivov"

VABILO MEDIJEM

4. junij 2019, 19:00

MAO - Grad Fužine; Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

Spoštovani novinarji in uredniki,

Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) bo tudi letos podelila Nagrado nemškega gospodarstva v sodelovanju z Veleposlaništvom Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, katerega je IEDC - Poslovna šola Bled ustanovila skupaj s tremi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno šolo Cologne Business School. Strokovna komisija bo nagradila podjetje, ki stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo.

"Gospodarstvo prihodnosti temelji na poslovnih modelih, kjer dobiček definirata pozitiven vpliv na okolje in podjetniško reševanje družbenih izzivov. Upanje na tem področju zato prinašajo tisti, ki se ne oklepajo starih konceptov, to so pragmatični podjetniki, ki razvijajo nove gospodarske modele, ki so zelo dobičkonosni in hkrati koristijo družbi. Tudi vlagatelji ugotavljajo, da tovrstna podjetja prinašajo višjo donosnost naložb."

prof. dr. René Schmidpeter, IEDC-Poslovna šola Bled, Cologne Business School*

Svet je v procesu velike transformacije. Metode umetne inteligence spreminjajo industrijo, poslovanje in družbo, zato mora družbeno odgovoren menedžment postati ključna paradigma poslovanja. Industrijska revolucija igra ključno vlogo pri razvoju odgovornega poslovanja in trajnostne preobrazbe podjetij. Z inovativnostjo, ustvarjanjem vrednosti in odgovornim vodenjem, digitalizacija in nove tehnologije neposredno vplivajo na družbeno odgovornost in trajnost podjetij.

Skozi prizmo trajnostnega razvoja bodo o družbeni odgovornosti podjetij spregovorili direktorji podjetij, katerih trajnostni razvoj je vpet v njihovo razmišljanje in delovanje:

Darja Figelj, direktorica, Interseroh d.o.o.

Maciej Galant, director, BMW Group Slovenija

Jure Šumi, direktor razvoja poslovanja Green Solution, Knauf insulation d.o.o.

Sabina Klanjšek, direktorica, Bimex d.o.o.

Tone Strnad, director, Medis d.o.o.

Jošt Rupnik, director, ebm-papst Slovenija d.o.o.

Claus Wallenstein, direktor, MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

***

Prof. René Schmidpeter je direktor "Center for Advanced Sustainability" (CASM), generalni sekretar Svetovnega inštituta za trajnost in etiko v rastočih gospodarstvih - World Institute for Sustainability and Ethics in Rising Economies (WISE) in generalni direktor podjetja M3TRlX GmbH. Je tudi predsednik fundacije dr. Jiirgen Meyerja "International Business Ethics and CSR" na poslovni šoli v Kölnu (CBS).


Njegove raziskave in poučevanje se osredotočajo predvsem na teme "družbena odgovornost podjetij kot inovativni pristop upravljanja", "družbena odgovornost gospodarskih družb" in "mednarodne perspektive trajnostnega upravljanja". Je urednik zbirke Springer Gabler "Družbena odgovornost podjetij" in njihove mednarodne serije publikacij "CSR, trajnost, etika in upravljanje" in tudi "International Journal of CSR".


Je tudi svetovalec nacionalnim in mednarodnim pobudam, organizacijam in podjetjem za družbeno odgovornost podjetij o strateškem izvajanju trajnostnega upravljanja. Prav tako je redni gostujoči profesor na Nanjingski univerzi za finance in ekonomijo na Kitajskem. Predava tudi na Univerzi Murdoch v Perthu in je častni profesor na Univerzi Metropolitan v Londonu ter član različnih strokovnih žirij, svetovalnih odborov in mednarodnih raziskovalnih svetov.

***

Vljudno vabljeni!

Za akreditacije, intervjuje, izjave, prijazno prosim za predhodno najavo na:

Tina Drolc

E: tina.drolc@ahkslo.si

M: +386 30 451 888

***

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.

Lep pozdrav / Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Tina Drolc, MBA

Vodja korporativnega komuniciranja in prireditev /

Leiterin Corporate Communication und Events

E: tina.drolc@ahkslo.si

T: +386 1 252 88 64

M: +386 30 451 888

F: +386 1 252 88 64

slowenien.ahk.de

Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Zahvaljujemo se našim premium partnerjem: / Wir danken unseren Premiumpartnern:

To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom.

Diese E-Mail und ihre Anhänge unterliegen dem Disclaimer.

This email and its attachments are subject to the disclaimer.

Please, think before you print.