O-STA

EUTOPIA pod vodstvom Univerze v Ljubljani prejela 5 milijonov evrov v okviru programa Erasmus+

Ljubljana, 27. 6. 2019 - Zveza šestih evropskih univerz EUTOPIA je v okviru razpisa programa Erasmus+ uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 5 milijonov evrov za gradnjo evropske univerze prihodnosti. EUTOPIA bo nepovratna sredstva uporabila kot odskočno deskoza uresničevanje svojega poslanstva: delovanja v obliki mreže evropskih kampusov za obravnavanje globalnih in lokalnih izzivov s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov in osebja ter skupnimi inovacijami, ki služijo širši javnosti v regionalnih skupnostih.

Partnerji univerzitetne zveze EUTOPIA so od začetka delovanja februarja 2019 postavili trdne temelje za sodelovanje na akademskem in študijskem področju, vključno s somentorskimi doktorskimi štipendijami, novimi skupnimi magistrskimi programi, poletnimi šolami in akademskimi delavnicami, ki jih organizirajo partnerske ustanove. Univerzitetna zveza EUTOPIA združuje več kot 165.000 študentov, 30.000 članov osebja in raziskovalna središča, ki pokrivajo 760 znanstvenih področij.

EUTOPIA z oblikovanjem novega modela visokega šolstva v Evropi sodeluje pri gradnji evropske univerze prihodnosti. Univerzitetno zvezo EUTOPIA sestavljajo Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, l'Université Paris Seine, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni ter Univerza v Warwicku, vodilna partnerica pa je Univerza v Ljubljani. Nepovratna sredstva bodo pospešila poslanstvo delovanja univerzitetne zveze EUTOPIA v obliki mreže evropskih kampusov s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov, akademikov in osebja ter skupnimi inovacijami, ki služijo širši javnosti v regionalnih skupnostih.

EUTOPIA, ki je bila soustvarjena v sodelovanju z akademiki, študenti in neakademskimi partnerji, bo preizkušala inovativne načine sodelovanja, pri čemer bo presegala obstoječe modele in postopoma povečevala kakovost, mednarodno konkurenčnost in privlačnost evropskega visokega šolstva.

Od uradno razglašenega začetka delovanja zveze v bruseljski knjižnici Solvay februarja 2019 so osebje in študenti partnerjev zveze EUTOPIA zgradili trdne temelje za sodelovalne dejavnosti, ki zajemajo:

· Uvedbo štipendij za doktorske naloge v somentorstvu, ki bodo do osmim doktorskim kandidatom omogočile študij pod somentorstvom akademikov na univerzah Vrije Universiteit Brussel in l'Université Paris Seine ter Univerzi v Warwicku, kar jim bo zagotovilo dragocene izkušnje s poučevanjem in akademskim usmerjanjem v dveh državah. To je omogočila skupna naložba univerz Vrije Universiteit Brussel in l'Université Paris Seine ter Univerze v Warwicku, ustanovitvenih članic zveze EUTOPIA, v višini 500.000 GBP. Štipendije bodo podprle doktorske projekte na različnih raziskovalnih področjih, vključno z znanostjo o kompleksnosti, reproduktivno medicino ter umetnostjo, humanistiko in kulturno dediščino. Prva skupina bo začela študij oktobra 2019.

· Uvedbo skupne magistrske stopnje Mednarodne študije in integracija med Oddelkom za politične in mednarodne študije Univerze v Warwicku ter Inštitutom za evropske študije univerze Vrije Universiteit Brussel, na kateri se bo študij začel leta 2019. Pred tem sta Oddelek za politične in družbene vede Univerze Pompeu Fabra v Barceloni in Oddelek za politične in mednarodne študije Univerze v Warwicku ponujala dvojno stopnjo od leta 2014. Potekajo tudi pogovori o drugih sodelovalnih študijskih programih.

· Študentje, ki prihajajo z univerz zveze EUTOPIA, bodo to poletje preživeli do štiri tedne na Mednarodni poletni šoli v Barceloni (ki jo organizira Univerza Pompeu Fabra v Barceloni), kjer se bodo udeležili predavanj v angleščini in španščini.

· Študentje z univerze Vrije Universiteit Brussel in Univerze Pompeu Fabra v Barceloni se bodo septembra 2019 udeležili Mednarodne konference o dodiplomskem raziskovanju, ki jo organizira Univerza v Warwicku.

· Številni programi akademske mobilnosti, vključno s štipendijskim programom Fernandes (Univerza v Warwicku) in mednarodnim štipendijskim programom EUTOPIA (univerza l'Université Paris Seine), akademikom z univerz zveze EUTOPIA ponujajo priložnost za raziskovalne obiske partnerskih univerz. Partnerske ustanove v zvezi EUTOPIA oblikujejo tudi programe izmenjav za študente in strokovno osebje.

· Številne akademske delavnice se izvajajo po različnih partnerskih ustanovah zveze EUTOPIA, eno od njih s področja računalniške in podatkovne znanosti je pred kratkim gostila tudi Univerza v Ljubljani. Sodelovanje se nadaljuje na področjih znanosti o kompleksnosti, teoretične fizike, političnih in družbenih ved ter umetnosti in kulturne dediščine.

EUTOPIA združuje več kot 165.000 študentov in 30.000 članov osebja v šestih državah, z univerzami članicami pa je povezanih 90.000 mednarodnih alumnov. Univerze zveze EUTOPIA imajo raziskovalna središča, ki pokrivajo kar 760 znanstvenih področij.

Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
"Zelo sem zadovoljen, da je bila naša prijava ugodno ocenjena. Gre za mejnik pri naših prizadevanjih in pomembno spodbudo nadaljevanju skupnih naporov pri oblikovanju univerzitetne zveze EUTOPIA v naslednjih letih. Zahvaljujem se vsem partnerjem za njihovo odlično delo in se veselim prihodnjega sodelovanja."

Caroline Pauwels, rektorica univerze Vrije Universteit Brussel
"Ponosna sem, da je Evropska komisija univerzo Vrije Universteit Brussel skupaj s petimi drugimi ambicioznimi evropskimi univerzami v okviru zveze EUTOPIA izbrala za izvedbo enega od pilotnih projektov glede razvoja 'evropske univerze'. Naš skupni cilj je ustvariti skupno evropsko učno skupnost in skupnost znanja, ki bo naše univerze preoblikovala v žive izobraževalne, raziskovalne in inovacijske laboratorije. Z odprtim pristopom k znanosti in izobraževanju v okviru univerzitetne zveze EUTOPIA ustvarjamo skupno 'večuniverzitetnost' s prizadevnim večjezičnim, večdisciplinarnim in večkulturnim raziskovanjem ter izobraževalnim programom."

Eva Wiberg, predsednica Univerze v Göteborgu

"To je odlična novica. V čast nam je, da nam je kot enemu prvih evropskih omrežij ponujena priložnost, da naredimo strateški premik v Evropi. To pomeni, da bomo lahko povečali svojo internacionalizacijo in lažje izpeljali idejo o prostem prehajanju študentov, učenjakov in drugih zaposlenih med ustanovami zveze."

François Germinet, predsednik univerze Université de Cergy-Pontoise in začasni upravitelj univerze Université Paris Seine
"Univerza Université Paris Seine je izjemno ponosna, da je naš skupni projekt EUTOPIA dobil priložnost, da okrepi spodbudo, ki smo jo sprožili z združevanjem akademskih skupnosti. Sodelovanje v tem letu pri oblikovanju skupnih temeljev za močno zvezo evropskih univerz nam je pokazalo, kako koristno je za naše študente, učitelje in raziskovalce vključevanje v širše programe, ki povečujejo čezmejni pretok idej in znanstvenih pristopov. Ponosni smo, da so bile naše prednosti in volja po napredovanju prepoznani. Navdušeni smo, da imamo sredstva, ki bodo našim skupnostim in ozemljem omogočila uresničenje dane priložnosti in s katerimi bo ta postala del našega vsakdana."

Jaume Casals, rektor Univerze Pompeu Fabra v Barceloni
"Končno imamo odlično priložnost, da odpravimo notranje in zunanje, duševne in materialne, lokalne in nacionalne, birokratske in akademsko-univerzitetne meje v Evropi. UPF si bo prizadevala v kar največji meri izkoristiti to priložnost ter presegati ustaljene okvire, kar je po njeni naravi ravno tisto, kar naj bi univerza počela."

Stuart Croft, predsednik Univerze v Warwicku
"Univerza v Warwicku in skupnost EUTOPIA sta navdušeni nad uspešno pridobitvijo nepovratnih sredstev v okviru programa Erasmus+ Evropske univerze. Naša zveza šestih evropskih univerz je že storila pogumne korake na poti ustvarjanja nove oblike vključevalnega in inovativnega mednarodnega visokega šolstva, to priznanje Evropske unije pa nam bo pomagalo pri še boljšem uresničevanju poslanstva. Univerza v Warwicku deluje kot mednarodna univerza že od svoje ustanovitve, skupaj s partnerji zveze EUTOPIA pa še krepimo povezave po celini, osebju in študentom zagotavljamo globalne priložnosti ter s sodelovalnimi raziskavami oblikujemo lokalno regijo."

Vir fotografije v priponki: EUTOPIA

Več informacij o univerzitetni mreži EUTOPIA najdete tu.