O-STA

Gasilci PGD Šentilj prevzeli novo gasilsko vozilo

Velenje, 28. junij 2019 - V soboto, 22. junija, so gasilci PGD Šentilj pri Velenju prevzeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva z oznako GVM-1. Mestna občina Velenje je vozilo, ki je namenjeno prevozu gasilcev in dodatne opreme na intervencije, sofinancirala v višini 35.000 evrov. Razliko, nekaj manj kot 10.000 evrov, je društvo zagotovilo samo.

Novo vozilo, ki je še posebej uporabno ob večjih naravnih nesrečah, kot so poprave, neurja ali žled, je že tretje vozilo, ki ga je v zadnjih letih v skladu s finančnimi plani gasilskega poveljstva nabavila Mestna občina Velenje. Do sedaj so nova vozila tega tipa že prevzeli gasilci iz Bevč in Vinske Gore. V prihodnjih letih je načrtovana nabava novih vozil tudi za ostala štiri velenjska prostovoljna gasilska društva.

S posodobitvijo voznega parka se zagotavlja hitro in varno posredovanje na intervencijah.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje