O-STA

Konferenca Pametne vasi - ključ do razvoja območij na podeželju

Partnerji evropskega projekta Smart Villages - a key for development in rural areas (Pametne vasi - ključ do razvoja ruralnih območij), kjer sodeluje tudi Laboratorij za telekomunikacije ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, organizirajo konferenco, ki bo potekala 12. septembra 2019 v Kopru, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Namen konference je predstaviti koncept pametnih vasi tako v okviru Evropske Unije kot tudi na nacionalni ravni, hkrati pa predstaviti sam projekt in njegove konkretne rezultate. Udeležba na konferenci je brezplačna, mesta pa so omejena.

Pametne vasi v Sloveniji in Evropi

Slovenski in tuji govorci bodo predstavili iniciativo pametnih vasi v Sloveniji in Evropi in smernice ter načrte za njihov nadaljnji razvoj. Kot slovenska dobra praksa bo izpostavljen primer občine Kungota, ki je poleg občine Solčava in Padna-Šmarje, pilot projekta Smart Villages. Kungota se lahko pohvali z medgeneracijskim centrom, imenovanim Hiša vseh generacij Kungota, kjer ima digitalizacija velik potencial pri zagotavljanju vsakodnevnih dejavnosti, ki povezujejo skupnost. Na konferenci bo tudi predstavnik podjetja Nomago, ki bo predstavil njihovo vizijo in pristope k uvajanju trajnostne mobilnosti na podeželju.

Predstavitev knjige Smart Villages in the EU and beyond

Predstavljena bo tudi knjiga Smart Villages in the EU and beyond (Pametne vasi v EU in izven), ki nudi dober vpogled v dogajanje na področju pametnih vasi v Evropi in izven. Prav tako bodo udeležencem predstavili novo odprto digitalno platformo za izmenjavo vsebin ter digitalno zbirko participatornih tehnik, metod in orodij. Cilj obojega je povečati vključevanje lokalnih prebivalcev v procese (pametnega) razvoja skupnosti in digitalne preobrazbe.

Program in več o konferenci: http://blog.ltfe.org/sv-conference/