O-STA

Poroštveni zakon za gradnjo 3. razvojne osi v usklajevanju

Velenje, 30. avgusta 2019 - Danes dopoldne so se v Velenju sestali člani Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško (v nadaljevanju koordinacijski odbor) s predstavniki DARS-a, Ministrstva za infrastrukturo in finance Republike Slovenije (v nadaljevanju ministrstva), ki jih je v Velenju sprejel direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori.

Uvodoma je državna sekretarka Nina Mauhler predstavila potek usklajevanja poroštvenega zakona za gradnjo ceste s strani ministrstva za infrastrukturo, ki poroštveni zakon pripravlja. Koalicija ima do 2. septembra še čas podajati pripombe na predlog poroštvenega zakona za velike infrastrukturne projekte, tudi za tretjo razvojno os, šele nato bo znano, kdaj bo zakon predlagan na sejo vlade.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Alojz Stana je prisotnim zatrdil, da ministrstvo za finance 3. razvojni osi ne nasprotuje, so pa na predlog poroštvenega zakona podali pripombe.

Prisotni so ponovno izpostavili, da začetek del na hitri cesti pričakujejo še letos in predstavnike države opozarjajo na posledice, v primeru, če poroštveni zakon za 3. razvojno os ne bo sprejet. Ta zakon je ključen, da se gradnja 3. razvojne osi kot celote začne. Izrazili so pričakovanje, da bo vlada o predlogu zakona septembra odločila in ga poslala v končni sprejem v državni zbor.

Na vprašanje direktorja občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztoka Morija, kako tečejo dela na odseku Šentrupert-Velenje, so odgovorni povedali, da je pogodba za projektiranje odseka že podpisana. Ocenjujejo, da bo na tem odseku, zaradi postopkov na ustavnem sodišču, prišlo do enoletnega zamika izvedbe.

Predstavniki DARS-a so dodali, da je bila za del ceste, ki gre skozi Velenje, opravljena skrbna analiza, ki bo predstavnikom občine predstavljena konec septembra.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje