O-STA

Subjekti spodbujanja regionalnega razvoja (12 regionalnih razvojnih agencij) bodo tudi letos vključili v instrument Regijska štipendijska shema številne mlade (dijake in študente)

Regionalne razvojne agencije, ki si z najrazličnejšimi projekti prizadevajo pozitivno vplivati na razvoj regij, v šolskem/študijskem letu 2019/2020 zopet razpisujejo Javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema.

Namreč v vseh dvanajstih regijah se na območju celotne Slovenije izvaja instrument Regijska štipendijska shema (kratko imenovano - RŠS), kjer gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za tiste poklice, ki jih delodajalci potrebujejo v svojih dejavnostih. Sofinanciranje znaša v višini 50 % podeljene kadrovske štipendije delodajalca ali celo v višini 70 % kadrovske štipendije, če je ta opredeljena v Politiki štipendiranja za obdobje 2015-2019. Štipendisti se nato po zaključenem izobraževanju pri delodajalcih zaposlijo.

Regionalne razvojne agencije z operacijo RŠS v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi pozitivno vplivajo na razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj regij oz. Slovenije. Učinki, ki jih z izvajanjem operacije RŠS beležijo so: ohranjaje mladih v regijah, od koder le-ti prihajajo; delodajalci bolj dolgoročno načrtujejo kadre, poklicno usposabljajo mlade s pomočjo delovne prakse že v času izobraževanja in se povezujejo z izobraževalnimi inštitucijami.

V operacijo RŠS je bilo na območju celotne Slovenije od leta 2017 do konec septembra 2019 vključenih že 1310 mladih in 542 delodajalcev.

Več o Javnih razpisih za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020 je na voljo na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij oz. izvajalcev Regijske štipendijske sheme.

Operacijo RŠS sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Naročnik: 12 regionalnih razvojnih agencij - izvajalcev Regijske štipendijske sheme :

Pora razvojna agencija Gornja Radgona; Mariborska razvojna agencija; RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.; RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.; Regionalna razvojna agencija Zasavje; Regionalna razvojna agencija Posavje; Razvojni center Novo mesto d.o.o.; Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije; BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj; RRA Zeleni kras, d.o.o.; Posoški razvojni center; Regionalni razvojni center Koper


Kontaktna oseba:

Jasmina Pungartnik

koordinatorka promocije RŠS

t: +386 (0)59 085 199 | e: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si


vodja projekta RŠS Koroška

RRA Koroška d.o.o., Meža 10 | SI-2370 Dravograd

www.rra-koroska.si | www.facebook.com/rrakoroska