O-STA

Uspeh raziskovalcev z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko

Raziskovalci iz laboratorija za Fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) na Fakulteti za elektrotehniko so razvili metodologijo, ki celotno Zemljo razdeli na 12 fotovoltaičnih klimatskih con. Rezultati so objavljeni v članku v reviji Solar Energy, katerega prvi avtor je član LPVO, Julian Ascencio-Vasquez. Pomembnost enostavne klimatske klasifikacije za fotovoltaiko ponazarja objava novice v reviji PV Magazine, ki povzema izsledke raziskave.

Metodologija sloni na obstoječih tipih podnebja, ki jih razširi glede na količino sončnega obsevanja ter nato skrči na podlagi gostote poseljenosti ter površine na obvladljivih 12 fotovoltaičnih klimatskih con. Enostavna klasifikacija klimatskih con je izrednega pomena za nadaljnji razvoj fotonapetostnih modulov, ki bodo izdelani s prilagoditvami za določeno cono in bodo s tem omogočili boljše izkoristke in daljšo življenjsko dobo.