O-STA

Uredili meteorno kanalizacijo na pokopališču Škale - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 28. oktober 2019 - V okviru širitvenih del na pokopališču Škale je izvajalec del, Komunalno podjetje Velenje, uredil meteorno kanalizacijo in zaključil prvo fazo širitve pokopališča. Skupna vrednost investicije je znašala 55 tisoč evrov (brez ddv).

Prva faza širitve pokopališča je zajemala odstranitev asfaltne površine, zamenjavo celotne podlage cestišča, izgradnjo meteorne kanalizacije, položitev električnega kabla in pripravo temeljev za stebre javne električne razsvetljave, zamenjavo povoznih rešetk na dveh uvozih ter celotno asfaltno preplastitev ceste v dolžini približno 120 metrov z vsemi priključki.