O-STA

Podelitev nazivov zaslužna profesorica in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 12. decembra 2019 - Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor.

Zaslužne profesorice in profesorji so s svojim delom navdihnili številne generacije študentk in študentov. "Nekateri med vami ste vse svoje profesionalno življenje in delovanje posvetili ne samo svojemu znanstvenemu področju, temveč tudi svoji fakulteti in Univerzi. Vsakdo je to univerzo zaznamoval s pomembnim prispevkom k njenemu razvoju. Univerza v Ljubljani letos praznuje stoletnico delovanja. S ponosom lahko rečem, da ste za njeno odličnost v veliki meri zaslužni tudi vi, spoštovane kolegice in kolegi, zaslužne profesorice in profesorji," je v svojem nagovoru dejal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

"Spoštovani zaslužni profesorji, spoštovane zaslužne profesorice, vaše vrhunsko raziskovalno in umetniško delo je bilo vsa desetletja tudi podlaga za predano pedagoško delo, za vzgojo številnih diplomantov in diplomantk, doktoric in doktorjev znanosti, mlajših sodelavcev in sodelavk. Vaše vodilo ni bilo zgolj posredovanje znanja, temveč oblikovanje družbeno odzivnih posameznikov, ki so vedoželjni, znajo misliti, razumeti, ustvarjati, sodelovati, biti človek z veliko začetnico," je zbrane nagovorila zaslužna profesorica prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek. Prejemnikom naziva se je zahvalila za njihov prispevek k razvoju Univerze: "Prav vi ste z vašo visoko usposobljenostjo, znanjem, strokovno avtonomnostjo, trdim delom, družbeno angažiranostjo, vztrajnostjo, metodološko natančnostjo, etično naravnanostjo, osebno integriteto, visoko prepoznavnostjo v domačem in mednarodnem prostoru dali posebno težo razvoju kritične znanosti, kulture in umetnosti na Univerzi v Ljubljani." Vse zaslužne profesorje je povabila, da še naprej sodelujejo in delijo svoje znanje z mlajšimi generacijami.

V imenu zaslužnih profesorjev se je zahvalil prof. Aleš Jan z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani: "V čast mi je, da lahko ob stoletnem jubileju Univerze v Ljubljani izrečem zahvalo v imenu nas vseh. Prepričan sem, da vsi skupaj in vsak izmed nas, ki smo danes prejeli ta častni naziv, s predanostjo in veseljem opravljamo poklic, ki ni samo pedagoški. Je obenem tudi vsestransko raziskovanje na vseh področjih, kajti le zvedavost in iskanje neznanega ali drugačna interpretacija znanega ženeta človeka k novim iskanjem in dognanjem. Če pa imamo možnost, da te raziskave in dognanja posredujemo tudi drugemu, zlasti mlademu človeku, študentu, s tem naše vedenje prehaja iz generacije v generacijo, pesnik bi rekel iz roda v rod duh išče pot. Študent nam je, vsaj na umetniškem področju to lahko trdim, verjamem pa, da tudi na drugih področjih, ne samo učenec, postaja naš partner, sodelavec pri delu in tudi soustvarjalec. S svojimi mladostnimi svežimi idejami soustvarja naše delo, ga osvaja, dodeluje, predeluje, vsekakor pa skrbi, da delo profesorja ne ostane mrtva črka na papirju ali se ne izgubi v času." Zahvalil se je tudi družinam, soprogam in soprogom, otrokom in sorodstvu, prijateljem in sodelavcem, ki so podpirali zaslužne profesorice in profesorje na njihovi karierni poti.

Zaslužne profesorice in profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2019 so:

prof. Stanko Arnold, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

prof. Aleš Jan, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

prof. dr. Branka Javornik Cregeen, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Jasna Štrus, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Andrej Kovačič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Janez Malačič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Ivan Bernik, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

prof. dr. Marija Golden, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Boža Krakar Vogel, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Marko Polič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Aleš Mrhar, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

prof. dr. Peter Fajfar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

prof. dr. Ivan Leban, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

prof. dr. Martin Čopič, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

prof. dr. Nežka Mramor Kosta, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Peter Černelč, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Nina Gale, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Jernej Pavšič, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. Tomaž Gorjup, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Marija Kavkler, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Anton Štrukelj, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. France Sevšek, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani