O-STA

Zaposleni potrebujejo za prevzem odgovornosti najprej zaupanje

Na Univerzi v Ljubljani so v okviru letošnjega Tedna Univerze že tretjič podelili tudi priznanja strokovnim delavcem Univerze. Priznanje je tako 19. decembra prejel tudi tajnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani as. Boštjan Koritnik, in sicer za izjemen znanstveno-raziskovalno-publicistični projekt komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) ter tudi za druge pomembne projekte v okviru Založbe PF, katere direktor je.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v nagovoru izpostavil pomen dela strokovnih služb, ki dvigujejo ugled in prispevajo k odličnosti Univerze, za govornika v imenu vseh nagrajencev pa so na Univerzi izbrali prav Boštjana Koritnika. V svojem nagovoru je povedal, da si nagrajenci lahko štejejo v čast, da so prejemniki priznanj ravno v letu, ko praznuje Univerza v Ljubljani svojo 100-letnico. Čeprav sega njena zgodovina širjenja znanja in znanstveno-raziskovalne aktivnosti vsaj 400 let nazaj. Sam je prišel iz zasebnega sektorja v javni sektor s predsodkom, da so v javni upravi - sploh na univerzi in na članicah med strokovnimi kadri - "neodgovorni izvajalci črk pravnih aktov, črkobralci. Kar zveni pravniku še posebej žaljivo." A je poudaril, da se bolj ne bi mogel motiti: "Kot povsod, imamo različne kolege. A večina jih je sposobnih, vestnih in odgovornih, z izjemnimi znanjem in izkušnjami. Vse kar potrebujejo, je zaupanje in, kakor je moderno reči dandanes, opolnomočenje." Omogočiti jim je treba, tako Koritnik, spodbudno delovno okolje in vsi drugi bodo raje hodili in bili uspešnejši v takem okolju. "In kaj meni nepoučena in senzacij željna javnost, bo potem še toliko bolj sekundarnega pomena," je še dodal.

Za delo na projektu komentarja KZ-1 (izdan v sozaložbi Uradnega lista Republike Slovenije in Založbe Pravne fakultete) je sicer to v letu 2019 že tretje priznanje (po priznanju Pravnik leta Zveze društev pravnikov Slovenije (za prof. dr. Damjana Korošca, izr. prof. dr. Katjo Filipčič in as. Boštjana Koritnika) ter nagradi Odlični v znanosti 2019 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije).