O-STA

Vse več zavedanja o pravicah čezmejnih parov

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 12. in 13. decembra 2019 potekala mednarodna konferenca z naslovom Best Practices in European Family and Succesion Law, na kateri so udeleženci razpravljali o najboljših praksah pri zagotavljanju pravic čezmejnih parov na področju evropskega družinskega in dednega prava.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2018 v Sloveniji živelo 121.875 tujcev. Od teh jih je 19.539 prihajalo iz drugih držav članic Evropske unije. V letu 2017 pa je bilo sklenjenih 1.256 zakonskih zvez, pri katerih je vsaj eden od partnerjev tujec.

Kljub vse večji mobilnost prebivalstva se številni čezmejni pari (na primer pari, v katerih imata partnerja različni državljanstvi, ali pa imata isto državljanstvo, vendar živita v tujini) ne zavedajo posledic, ki jih čezmejni oziroma mednarodni element vnaša v njihove pravice in obveznosti na področju premoženjskih razmerij in dedovanja.

Evropska unija je v preteklih letih s sprejemom različnih uredb na omenjeno področje že vnesla več jasnosti. Med zadnjimi zakonodajnimi dosežki je sprejetje dveh uredb (Uredba (EU) 2016/1103 in Uredba (EU) 2016/1104), ki urejata premoženjska razmerja v čezmejnih zakonskih zvezah in registriranih partnerskih skupnostih. V primeru delitve premoženja zaradi prenehanja življenjske skupnosti določata ti uredbi pristojno državo članico, katere sodišča bodo lahko odločila o delitvi premoženja. Prav tako določata tudi pravo, ki ga bo sodišče pri tem uporabilo ter možnosti za priznanje in izvršitev sodne odločbe v drugih državah članicah. Na podobna vprašanja odgovarja tudi evropska Uredba o dedovanju (Uredba 650/2012), ki dodatno razjasnjuje položaj zakonca v primeru, ko pride do delitve premoženja zaradi smrti drugega zakonca.

Z namenom izmenjave najboljših praks v t. i. evropskem družinskem in dednem pravu se je na mednarodni konferenci, ki je 12. in 13. decembra 2019 potekala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, zbralo 47 strokovnjakov iz 13 evropskih držav, ki so svoje znanje delili med seboj in s številnim občinstvom. Dvodnevno srečanje, ki so se ga udeležili strokovnjaki iz akademskega sveta in prakse (sodniki, odvetniki, notarji, predstavniki evropskih institucij, ministrstev in konzulatov), je potekala v okviru projekta Personalized Solution in European Family and Succession Law, ki ga delno financira Evropska unija in pri katerem pod vodstvom izr. prof. dr. Jerce Kramberger Škerl sodeluje tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt poteka pod koordinatorstvom prof. Lucie Ruggeri z Univerze v Camerinu (Italija), kot partnerja pa sodelujeta še Univerza na Reki (Hrvaška) in Univerza v Almerii (Španija).

Udeleženci konference so se strinjali, da je treba zavedanje o pravicah čezmejnih parov nujno povečati tako med pravnimi strokovnjaki, kot tudi med posamezniki. Slednjim je na spletni strani projekta www.euro-family.eu že na voljo več pripomočkov, katerih namen je na preprost način predstaviti to kompleksno pravno področje ter tako pravnikom kot pravnim laikom ponuditi pomoč pri urejanju konkretnih položajev. Posnetek konference si je mogoče ogledati na Facebook strani projekta z naslovom PSEFS Project.