O-STA

NLB in KBC podpisali pogodbo o prodaji življenjske zavarovalnice NLB Vita Savi Re

NLB in KBC podpisali pogodbo o prodaji življenjske zavarovalnice NLB Vita Savi Re

Nova Ljubljanska banka (NLB) in KBC sta v okviru skupnega prodajnega postopka podpisali pogodbo o prodaji življenjske zavarovalnice NLB Vita Savi Re, matični družbi Zavarovalne skupine Sava, ki je ena od treh največjih zavarovalnih skupin v regiji JV Evrope. S tem se KBC povsem umika s slovenskega trga, ki zanjo ni strateški, NLB pa je v celoti izpolnila še svojo zadnjo zavezo do Evropske komisije kot posledico pridobitve državne pomoči.

Posel bo predvidoma zaključen do konca prvega polletja prihodnjega leta, saj bo treba pridobiti še soglasja regulatorjev.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je ob tej priložnosti poudaril: "To je zadnji korak na naši poti k izpolnitvi vseh zavez Evropske komisije in pomemben mejnik, saj bomo lahko odslej na trgu naposled poslovali in konkurirali s polnim potencialom. Verjamemo, da smo za NLB Vito našli pravega strateškega partnerja - partnerja, ki bo nadaljeval uspešno zgodbo, ki jo potrjujejo poslovni rezultati in prodajni uspeh. NLB bo, kot je bil tudi naš cilj že od samega začetka postopka, v tej zgodbi še naprej igrala pomembno vlogo, saj bo naša široka in konkurenčna prodajna mreža ostala ključni prodajni kanal za produkte NLB Vite. Vse to bo nedvomno zagotovilo dodano vrednost ne le za novega lastnika, ampak tudi za NLB Vito in, kar je najbolj pomembno, za njene stranke."
Marko Jazbec, predsednik uprave Zavarovalne skupine Sava, je izpostavil: "NLB Vita je bila konec leta 2018 s tržnim deležem 14,8 % druga največja življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu. Konkurenčno prednost NLB Vite predstavlja kombinacija znanj in izkušenj NLB in KBC, kar je trdna podlaga za nadaljnji razvoj močnega partnerstva z Zavarovalno skupino Sava na področju bančnega zavarovalništva. Prevzem družbe NLB Vita za Zavarovalno skupino Sava predstavlja pomemben korak pri utrjevanju tržnega položaja pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji. Delež premije teh zavarovanj v BDP je v Sloveniji nižji od razvitejših evropskih trgov, zato ocenjujemo, da imajo v bodoče potencial razvoja in organske rasti. S tem, ko NLB ostaja najpomembnejši prodajni kanal NLB Vite, bomo vzpostavili močno partnerstvo med obema skupinama na področju bančnega zavarovalništva."
Johan Thijs, predsednik uprave KBC Skupine, je ob tem povedal: "Pozdravljamo današnji dogovor s Pozavarovalnico Sava. Ta posel je povsem v skladu z našo strategijo, ki se osredotoča na prebivalstvo, majhna in srednje velika podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo na naših ključnih trgih v Belgiji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Bolgariji in na Irskem. Prepričani smo, da bo ob podpori novega lastnika NLB Vita lahko uspešno nadaljevala z razvojem svoje dejavnosti."

NLB d.d., KBC in Sava Re, d.d.