O-STA

Uresničevanje ciljev lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 21. januar 2020 - Na spletni strani mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v letih 2020 in 2021. Javni poziv je odprt do vključno 20. marca 2020.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 150.131,29 evrov iz sklada EKSRP in 430.783,22 evrov iz sklada ESRR.

Delavnica za predstavitev javnega poziva bo v torek, 28. januarja 2020, ob 10. uri na sedežu LAS ZSŠD (Foršt 51, Ljubno ob Savinji).