O-STA

Delavnica o odprti znanosti

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani in nacionalna točka OpenAIRE-Advance organizirata delavnico o odprti znanosti, ki bo v četrtek, 23. januarja 2020, ob 9. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z neposrednim prenosom na spletu.

PROGRAM

PLENARNI SKLOP (ZLATA DVORANA)

Video prenos:
- pred odmorom na https://youtu.be/ZWcK3ig2RqI
- po odmoru na https://youtu.be/a1mfZNRduQE

Moderator: prof. dr. Gregor Majdič, predsednik Komisije za raziskovalno in razvojno delo

9.00-9.20 Odprta znanost, prof. dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

9.20-9.50 Priložnosti projekta HPC RIVR za slovenske raziskovalce, prof. dr. Zoran Ren, Univerza v Mariboru

9.50-10.10 Diagnostično analitski center ELES, dr. Uroš Kerin, ELES

10.10-10.40 FAIR presoja raziskovalnih podatkov, dr. Anusuriya Devaraju, MARUM - Univerza v Bremnu

10.40-11.10 Odmor

11.10-11.40 EOSC, njegova skupnost in upravljanje, g. Andrea Grisilla, Technopolis Group

11.40-12.05 Odprti oblak za družboslovje in humanistiko (SSHOC), mag. Irena Vipavc Brvar, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

12.05-12.30 Odprti oblak za evropske raziskave v vedah o življenju, biologiji in medicini (EOSC-Life), doc. dr. Branimir L. Leskošek, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.30-13.30 Odmor

VZPOREDNI SKLOP DRUŽBOSLOVJE, HUMANISTIKA (SEMINAR 5)


Neposredni prenos na https://youtu.be/kTjydjtlHGc

13.30-15.00 Moderatorka: prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Upravljanje raziskovalnih podatkov v projektu MiCREATE (O2020), g. Peter Čerče, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Tematska orodja in storitve v EOSC:

CESSDA ERIC, Arhiv družboslovnih podatkov, doc. dr. Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
CLARIN ERIC, CLARIN Slovenija, izr. prof. dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan
DARIAH ERIC , DARIAH-S, dr. Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino in dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino

VZPOREDNI SKLOP NARAVOSLOVJE, TEHNIKA, BIOTEHNIKA, MEDICINA (ZLATA DVORANA)

Neposredni prenos na https://youtu.be/7AqaTnj-xpQ13.30-15.00 Moderator: prof. dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, FAIR in odprto dostopni raziskovalni podatki, doc. dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Upravljanje raziskovalnih podatkov na primeru obnovljivih materialov in izdelkov, dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE

Tematska orodja in storitve v EOSC: ELIXIR Slovenija,dr. Branimir L. Leskošek, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani