O-STA

Predstavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje

Prijazno Vas vabimo na ponovoletno srečanje v četrtek, 23. 1. 2020, v veliko dvorano Medpodjetniškega izobraževalnega centra, na Koroško cesto 62 a (MIC 3 - 105), v Velenju.

Radi bi Vam predstavili opravljeno delo, dosežke in uspehe, ki so nas zaznamovali v preteklem obdobju ter načrte za leto 2020.

Letošnje druženje bo priložnost, da vam predstavimo:

Nadgrajeni sistem izposoje električnih koles MICycle

Prvi avtomatiziran sistem izposoje električnih koles v Sloveniji smo 2017 implementirali na Koroškem. S sistemom smo povezali sosednji občini Ravne na Koroškem in Prevalje, v lanskem letu smo vzpostavili nove postaje ter s sistemom povezali tudi občino Mežica.

Tako lahko uporabniki sistema prehajajo med občinami, podobno kot v Šaleški dolini med Velenjem in Šoštanjem.

Gre za nadgrajeni sistem izposoje koles, pri katerem so sedaj na razpolago tudi električna kolesa, ki se ob zaklepanju na priključno mesto tudi avtomatično polnijo.

Pri razvoju sistema smo sodelovali s podjetjem CULT d. o. o., s katerim smo skupaj vzpostavili tudi sisteme v občinah Kamnik, Brežice, Krško, Trbovlje, Ribnica, Kočevje in Ptuj.

Projekt Talentjourney

Center odličnosti na področju poklicnega izobraževanja za pametno proizvodnjo: projekt Talentjourney bo omogočil vzpostavitev nadnacionalnih platform poklicne odličnosti s sektorskim pristopom, namenjenim:

· Vzpostavitvi partnerstev za poslovno izobraževanje, ki lahko vključujejo sodelovanje pri vajeništvu, pripravništvu, izmenjavi opreme, izmenjavi osebja in učiteljev med podjetji in centri za poklicno izobraževanje ter organiziranju drugih skupnih dejavnosti.

· Razvoju inovacijskih vozlišč, razširjanju tehnologije in/ali virtualnih predstavitvenih centrov s posebnim poudarkom na podpori MSP z deljenjem opreme in strokovnega znanja, izvajanjem raziskav in razvoja izdelkov in storitev s tesnim sodelovanjem učencev PIU;

· Zagotavljanju poslovnih inkubatorjev za učence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, kjer bodo lahko razvili svoje podjetniške veščine, začeli svoje poslovne projekte / startupe ali se pripravili na samozaposlitev.

Vizija naše "platforme za odličnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja" je "Oblikovati sodelujoči in angažirani ekosistem, kjer lahko vsakdo preraste v zadovoljnega človeka in uspešnega strokovnjaka" v proizvodnem sektorju s poudarkom na napravah in storitvah industrijske povezljivosti/ICDS- pametna izdelava (platforma ICDS za odličnost VET). Področje obravnava možnost povezovanja opreme s centralnimi upravljalnimi aplikacijami ali oddaljenim operaterjem in je pomembno za izvajanje stroškovno učinkovitih industrijskih operacij. Omogoča podjetjem, da povečajo produktivnost, izboljšajo storitve za stranke, zagotovijo varnost zaposlenih, nadzorujejo zaloge in zmanjšajo obratovalne stroške. Rešitve industrijske povezljivosti so ključne za napredek industrijskih procesov avtomatizacije.

Platforma bo vzpostavljena za razvoj odličnosti PIU za mala in srednje velika podjetja ter za velika podjetja. Ime, ki smo ga izbrali, ima pomen, saj pove, da bo vsakdo, ki bo obiskal platformo, na poti odkrivanja in razvijanja svojih potencialov in talentov vse življenje. Vanjo bomo povezali vse znanje, ki obstaja na tem področju.

Uporabniki bodo dijaki, študenti, učitelji, tutorji, raziskovalci, strokovnjaki v podjetjih ... in učili se bodo drug od drugega. Sodeluje 13 partnerjev iz Slovenije, Finske, Italije, Nemčije in Estonije. Iz naše države so poleg Šolskega centra (ŠC) Velenje še ŠC Nova Gorica, ki je nosilec projekta, ŠC Kranj, Center za poklicno izobraževanje (CPI) in podjetje Mahle Electric Drives Slovenija.

Projekt SMILE

Šolski center je eden od partnerjev v mednarodnem projektu SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion region), ki ga financira Evropska unija v okviru programa Interreg Adrion. Projekt je usmerjen v obalna območja in območja v notranjosti ter manjša in srednje velika mesta obmejnih območij. Na teh urbanih območjih se prebivalci, potniki in turisti dnevno soočajo s posledicami pomanjkanja učinkovite celostne prometne strategije, zato je cilj projekta SMILE zmanjšanje onesnaževanja zraka zaradi uporabe zastarelih dizelskih vozil in pogostih prometnih zastojev. Povišanje izpustov CO2, hrup, nesreče ter prezasedenost javnih površin z avtomobili, so številne negativne posledice, ki jih želimo s projektom SMILE omiliti.

Projekt bo nudil pomoč pri oblikovanju politike trajnostne mobilnosti in skupnih transnacionalnih načrtov celostne prometne strategije (CPS). Partnerstvo projekta vključuje regionalne in lokalne organe, ki zajemajo več občin ter regionalne in lokalne oblasti ob mejah različnih držav Jadransko Jonske regije. S pomočjo tehnoloških rešitev se bo testiralo koristi, ki jih prinaša trajnostna mobilnost v mestih. Ustvarjene bodo aplikacije, ki bodo vsakemu potniku in turistu omogočale spremljanje skupnih prometnih tokov v ciljnem območju, poiskale alternativne rešitve in izračunale njegov lastni izpust CO2 na podlagi izbranih prevoznih sredstev. Aplikacije, ki bodo na voljo na različnih destinacijah, bodo namenjene voznikom, turistom, prebivalcem, kolesarjem, pešcem, uporabnikom električnih vozil, vlakov ter vsem ostalim udeležencem v prometu.

Projekt CIRCLE

V okviru projekta CIRCLE (Circular Innovation Resilient Cities Labs) bomo skupaj z mednarodnimi partnerji načrtovali in razvijali krožne inovacijske mestne laboratorije (CIRCLabs), s pomočjo katerih bomo zasnovali in preizkušali inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih:

  1. industrijska simbioza
  2. elektronski odpadki
  3. organski odpadki in
  4. odpadki pri rušenju

Cilj programa CIRCLE je povečati in razširjati znanje o praktičnih možnosti okoljskega upravljanja in varovanja ekosistemov na območju regije Adrion, ki zaostaja za drugimi najbolj naprednimi regijami v Evropi. Specifični cilj projekta je spodbuditi sodelovanje med občinami, podjetji za ravnanje z odpadki, raziskovalnimi in razvojnimi centri in ustanovami, da se trajnostno ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo spremeni iz abstraktnega koncepta v konkretne in specifične inovativne modele ravnanja z odpadki in prakse v vključenih mestnih območjih Regija Adrion na 4 pilotskih področjih.

Ponovoletno srečanje bo priložnost za nove in načrtne oblike sodelovanja, saj bomo z novimi partnerji podpisali dogovore o sodelovanju.

Vsakoletno srečanje s poslovnimi partnerji MIC je priložnost, da se seznanimo z uspehi in načrti skupnega dela in je hkrati tudi možnost za neformalno srečanje, za vzpostavitev novih znanstev in stikov.

Lepo vas pozdravljamo in želimo srečno 2020.

Darko Lihteneker, vodja MIC