O-STA

Predstavitev zbornika znanstvenih študij Works of Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches

Spoštovani,

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (ZZFF) in Arhiv Republike Slovenije (RS) vljudno vabita na predstavitev zbornika znanstvenih študij Works of Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches. Predstavitev bo v četrtek, 30. januarja 2020, ob 11.00 uri v prvem nadstropju Arhiva RS na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Po uvodnih pozdravih vodje ZZFF dr. Matevža Rudolfa in namestnika direktorja Arhiva RS dr. Andreja Nareda bosta o delu spregovorili urednici prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič in prof. ddr. Nataša Golob.

Junija 2019 sta Filozofska fakulteta UL in Arhiv RS pripravila vsebinsko bogat in raznovrsten znanstveni simpozij Likovna dela na pergamentu in papirju / Works of Art on Parchment and Paper. Besede izzvenijo v času, obrazi zbledijo, spomin načne pozaba. Knjiga ostane. Če preletimo naslove objavljenih prispevkov, bomo v zborniku videli trajen odsev izrazito interdisciplinarnega znanstvenega srečanja. Zbornik nagovarja predstavnike vseh strok, ki raziskujejo in skrbijo za dobrobit kulturne dediščine, ki jo predstavljajo dela na pergamentu in papirju. V središču pozornosti so likovna dela v najširšem pomenu, katerih videz je odvisen od staranja/stanja materialov, od izražanja z linijo in/ali barvo, od uporabljenih materialov in tehnik ter od možnosti, znanja in duhovitosti konservatorjev-restavratorjev. Avtorji so z različnih zornih kotov osvetlili dinamične procese ustvarjanja, ohranjanja ter prezentacije likovnih del na pergamentu in papirju.

Vabilo

Lepo vabljeni!