O-STA

Zapora ceste Stari trg - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 28. januar 2020 - Občane obveščamo, da bo v območju objekta Stari trg 11 za ves promet in pešce zaprta cesta Stari trg. Zapora prometa bo trajala od 28. januarja 2020 in predvidoma do konca septembra 2020. Na delu sedanje enosmerne ceste, od Vile Bianca do križišča z Ljubljansko cesto, bo z obeh straneh zapore promet potekal dvosmerno.

Vse udeležence v prometu pozivamo k dodatni previdnosti in prijazno prosimo za razumevanje.

, da bo zaradi izvajanja gradbenih del v Starem Velenju spremenjena prometna ureditev. Za ves promet in za pešce bo zaprta Cesta v Stari trg, v območju objekta Stari trg 11. Na delu sedanje enosmerne ceste, od Vile Biance do križišča z Ljubljansko cesto bo z obeh strani zapore promet potekal dvosmerno. Zapora prometa bo trajala od 28. januarja 2020 in predvidoma do konca septembra 2020.

Danes dopoldne so delavci podjetja PUP Velenje, d. d. (koncesionar za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje), pričeli z obnovo ceste LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj (pod župniščem). Zaradi del je omenjeni odsek popolnoma zaprt! Dela na odseku bodo predvidoma končana v štirinajstih dneh, nato bo sledila obnova ceste proti Glavniku.

Predvidoma od srede, 29. avgusta 2012, do petka, 31. avgusta 2012, bo potekala tudi sanacija trase Elektra Celje na Bevkovi cesti. Med izvajanjem del bo prihajalo do občasnih delnih in popolnih zapor ceste. Izvajalec del bo za stanovalce zagotovil dostop.

V sklopu koncesije koncesionar obnavlja, sanira oziroma asfaltira vse lokalne ceste v občini. Trenutno izvaja sanacijo cest LC 450 120 Sopota - Plešivec (KS Škale-Hrastovec in KS Plešivec) ter JP 950 390 Smoječek - Usar (KS Vinska Gora).

V teh dneh koncesionar zaključuje s sanacijo udarnih jam na Jenkovi cesti ter sanacijo deformacij na trasi, kjer je bila zgrajena sekundarna kabelska kanalizacija (Gratel) na LZ 452 090 Cesti talcev ("Gorjanov" klanec) in LZ 452 010 Cesti Simona Blatnika (ob železnici).

Poleg tega koncesionar nadaljuje s strojnim in ročnim čiščenjem vseh naprav za odvodnjavanje (odtočnih kanalov, muld, peskolovov, prepustov ...) na vseh javnih cestah v občini ter z rednim vzdrževanjem prometne signalizacije.

Vse udeležence v prometu prosimo za previdnost in razumevanje.